Färdtjänsten i Göteborg måste spara 13 miljoner kronor, det innebär 100.000 färre resor. Från den 1 april begränsas antalet enkelresor till 120 per år, nattaxa införs och priset på månadskortet höjs till 445 kronor. En god nyhet för färdtjänstresenärerna i Göteborg är det kvalitetsåtagande mot förseningar, telefonköer och otrivsamma resor som också införs.

Färdtjänsten tvingas till nedskärningar i sin budget på grund av stora underskott, 13 miljoner kronor ska sparas. Antalet enkelresor kommer att begränsas till 120 per år från och med 1 april. Studie-, arbets- och flexresor undantas dock från beslutet, sjukresor påverkas inte heller.

Många har ringt

Under dagen har telefonerna gått varma på Färdtjänsten i Göteborg.

– Ungefär 2.100 personer är berörda, vissa är väldigt berörda, säger Anne Svensson, chef för tillståndsgivningen på Färdtjänsten.

Man kan ansöka om ytterligare tilldelning av resor på grund av synnerliga skäl – vilka dessa skäl är kommer färdtjänstnämnden att besluta om på ett möte den 7 april.

Anne Svensson kan därför inte nu säga något om vilka som kommer att kunna få dispens. Det begränsade antalet enkelresor kommer att påverka de nio procent av färdtjänstresenärerna som gör fler än 120 resor per år. Övriga resenärer, cirka 21.000, gör färre än 120 resor per år.

Ny nattaxa

Nattaxa införs, det blir dubbla priset för resor mellan klockan 00.00 och 05.00.

Från och med första maj höjs också priset på färdtjänstens eget månadskort från 420 till 445 kronor, vilket är samma pris som för ett vanligt månadskort inom kollektivtrafiken.

Bättre kvalitet utlovas

En god nyhet för resenärerna är de kvalitetsåtaganden som införs från den första april. Färdtjänsten lovar att vara punktlig, tillgänglig och trivsam. Om inte dessa punkter uppfylls kan resenären få kompensation, om en beställd bil är mer än 20 minuter slipper resenären betala egenavgiften. Den resande kan också efter kontakt med färdtjänsten ta en vanlig taxi direkt på gatan, men får då lägga ut för resan själv och få pengarna tillbaka i efterhand.

Mer än fem minuters telefonkö ger också rätt till kompensation, likaså om resenären tycker att resan på något sätt varit otrivsam. Det blir också möjligt att beställa en resa hela dygnet, antingen via beställningscentralen, Internet eller via automatbokningen, väntetiderna kan dock bli något längre.

Fler småbilar

Från och med i höst kommer också fler fordon av märket Renault Kangoo att rulla i trafik. Det är personbilar som kan transportera en mindre rullstol. När dessa bilar sätts i trafik blir det även lättare för rullstolsburna att beställa bil på natten.