Färre fordon i bruk samtidigt som fler kan använda dem. Det är en av effekterna av det nya bilpoolssystem som Gatubolaget Teknisk service tagit fram. Flexibilitet och enkelt för användarna är ledordet. Och det är inte bara bilar som får plats i det nya bokningssystemet. Cyklar och elmopeder går lika bra.

– Genom att färre bilar behövs, eftersom varje fordon kan användas mer effektivt, innebär det ju kostnadsbesparingar för skattebetalarna i Göteborgs Stad, säger Kristian Magnusson, på Gatubolaget Teknisk service, som ansvarar för det nya bilpoolssystemet.

Blev skrot i översvämmat garage

5806_3.jpg
Bland de första att ta bilpoolssystemet i drift var Räddningstjänsten i Storgöteborg och Backa stadsdelsförvaltning. Och räddningstjänsten kan sägas vara en förvaltning som har erfarenhet av en ”äkta bilpool”. I mars i fjol svämmade Mölndalsån över. Gårda brandstation drabbades hårt.

– Alla våra personbilar som stod i vårt underjordiska garage hamnade under vattnet och blev till skrot, säger Thomas Tell, som ansvarar för införandet av nya bilpoolssystemet hos räddningstjänsten.

Gasdrivna miljöbilar

Men inget ont som inte för något gott med sig. Nu kan räddningstjänsten fullt ut uppfylla det politiska kravet om miljöbilar i sin fordonsflotta. Och när de nya bilarna levererades passade man också på att ta i drift det nya bokningssystemet för bilpooler.

– Det nya systemet innebär att vi inte behöver fler bilar än tidigare, trots att personalgruppen som ska använda fordonen är större. Det nya systemet har full koll på när en bil verkligen är tillgänglig, vilket ökar flexibiliteten mycket. Vi har också lagt in andra fordon i systemet, som våra cyklar och el-mopeder.

Vill sätta in alkolås

68F4_2.jpg– På sikt hoppas vi också kunna ha alkolås i bilarna, och koppla det till systemet, säger Thomas Tell.

I dag står 19 nya gasdrivna Mercedes B klass i räddningstjänstens garage i Gårda.

– Vi tittade på flera alternativ, med det blev Mercedes. Det var den enda fordonstillverkaren som kunde leverera gasdrift i den här klassen.

Lyckat försök med intelligent hastighetsövervakning

Bland de första att ta bilpoolssystemet i drift var också stadsdelsförvaltningen i Backa, Förvaltningen har nyligen genomfört ett pilotprojekt med Isa, Intelligent stöd för hastighetsanpassning, som föll väl ut.

– Vi tar med oss många lärdomar från Isa till den nya bilpoolen. Vi som alla andra hoppas också på en större effektivitet i hur fordonen används, säger Ewa Lunnan, på SDF Backa.