Bredare cykelbana för lite högre hastigheter. Göteborgs satsning på pendlingscykelstråk ska göra att cyklister tar sig fram snabbare, enklare och säkrare. Det senaste tillskottet till nätet är etapp 2 av pendlingscykelstråket längs med Björlandavägen på Hisingen. 5 oktober öppnar den nya bredare cykelbanan.

Pendlingscykelstråken i Göteborg ska bilda ett nät som kopplar ihop olika delar av staden. På Delsjövägen och Härlandavägen finns det pendlingscykelstråk sedan något år tillbaka. Det på Björlandavägen blir 2,6 kilometer långt när etapp 2 öppnar.

– Backaplan till Bräckemotet, Annedalsmotet – via Chalmers – till Götaplatsen, Stigberget till Saltholmen, och ett mellan Hisingsbron och Älvsborgsbron på Hisingssidan är andra stråk som planeras, säger Malin Månsson, trafikkontorets specialist på cykelfrågor.

Dimensionerade för lite högre hastigheter

Göteborgs Stads vision är att Göteborg ska upplevas som en attraktiv cykelstad och pendlingscykelstråken är en del av satsningen.

– De dimensioneras för lite högre hastigheter och är till för att man ska kunna cykla längre sträckor, och de ska hålla bättre kvalitet jämfört med andra cykelbanor. Elcyklingen ökar mycket och vi vet att elcyklisterna i regel ställer lite högre krav.

Arbetet med det nya cykelstråket på Björlandavägen inleddes vintern 2019. Etapp 1 från Sankt Olofsgatan till Toleredsgatan var klar hösten 2020. Nu är det dags att ta nästa etapp – Toleredsgatan till Swedenborgsplatsen – i bruk.

– Tidigare bestod sträckan till stor del av en kombinerad gång- och cykelbana. Men den var i ganska dåligt skick med många rötter från alléns träd som hade sprängt asfalteringen, säger Lena Ljungholm på trafikkontoret och projektledare för cykelstråket på Björlandavägen.

Gångbanan har höjts upp

 Något som utmärker pendlingscykelstråken är att cyklister och gångare separeras, för ökad säkerhet. Den gamla cykel- och gångbanan på Björlandavägen har nu smalnats av och ska framöver endast användas av gångtrafikanter.

– Vi har höjt upp den lite och dränerat för att ge träden lite mer luft. Pendelcykelstråket finns separat utmed Björlandavägen. Bitvis avdelat från vägen med stängsel och bitvis med bullerplank. Bullerplanket är till för de boende efter vägen, säger Lena Ljungholm.

Stökigt år för cyklisterna

 Det har varit ett stökigt år för cyklisterna under ombyggnationen. De har letts om och runt av flera aktörer som bygger i området. Men nu kommer cykeltiden att snabbas upp en hel del, tror Lena Ljungholm. Något som utmärker ett pendlingscykelstråk är nämligen att cyklisten prioriteras i hög grad.

– Överfarterna är förhöjda med rödmålad asfalt där cyklister har företräde. Det finns ett trafikljus på Klövervallsgatan där vi anlagt avkänningsslingor, som gör att cyklister ska få grönt när de närmar sig.

En tredje etapp på cykelstråket på Björlandavägen planeras. Det är sträckan från Sankt Olofsgatan ut till Hisingsleden.