Klart nästa år. Efterfrågan på parkering i närheten av Liseberg är stor och ökar ytterligare när området utvecklas. Nästa år öppnas därför ett nytt parkeringshus med cirka 1 550 parkeringsplatser i fem våningar.

Området söder om Lisebergs nöjespark är just nu i fokus för flera byggen. Här växer Lisebergs nya hotell och vattenpark fram sida vid sida med Volvos upplevelsecenter World of Volvo. Under det sistnämnda kommer den nya parkeringsanläggningen finnas.

Laddare på 20 procent av platserna

Parkeringshuset vid Liseberg kommer att ägas av Göteborg Stads Parkering, som i processen varit noga med att utforma anläggningen på bästa sätt för de parkerande kunderna.

– För oss har det varit självklart att parkeringsplatserna ska vara rymliga och att svängradien i parkeringshuset ska fungera för dagens bilar. Kapaciteten för elladdning har också varit en viktig fråga. Till en början kommer cirka 20 procent av parkeringsplatserna vara utrustade med laddare men vi har möjlighet att utöka andelen allteftersom behovet ökar, berättar Peter Casperson, projektutvecklare på Göteborgs Stads Parkering.

Parkeringsbolagets största p-hus

Byggnaden på 43 000 kvadratmeter blir Göteborgs Stads Parkerings största parkeringshus. Storleken på byggnaden i förhållande till den tillgängliga markytan är väl genomtänkt för att möta efterfrågan på parkering hos kunder som besöker såväl Lisebergs nöjespark som World of Volvo och de hotell som byggs i området.

Det finns ett miljö- och hållbarhetstänk genom hela processen, berättar Peter Casperson:

– Genom att välja en grönare betong som ger mindre koldioxidutsläpp och i övrigt vända och vrida på hållbarhetsaspekterna hoppas vi tillsammans med Volvo kunna bidra till en minskad miljöpåverkan.

”Vi har stött på en del utmaningar på vägen”

Trots att det är ett komplext bygge går det såhär långt enligt plan och huvuddelen av parkeringsanläggningen förväntas stå klar under våren 2023. Peter Casperson är nöjd med hur arbetet fortskrider.

– Vi har stött på en del utmaningar på vägen och därför är jag extra nöjd och glad för att tidsplanen ser ut att hålla. Vi har inte haft de bästa förhållandena för grundläggning vilket gjort bygget mer komplicerat, och vi har som många andra påverkats av pandemin och de långa leveranstiderna för material. Ändå går det så bra!

Visionsbild från parkeringshusets södra sida. Illustration: Henning Larsen