På bara fem år ska utsläppen av koldioxid från godstransporter i Göteborgs miljözon minska med hälften. Det är målet för ett projekt som transportföretaget Schenker nu drar igång, tillsammans med bland andra Biogas Väst inom Business Region Göteborg.

– Det är definitivt rimligt med en halvering av koldioxidutsläppen på fem års sikt, säger Bernt Svensén, projektledare för Biogas Väst.

Andra bolag ska bjudas in

– Göteborgs miljözon är ju ett begränsat område. Till att börja med handlar det enbart om Schenkers egna bilar i city, men andra bolag kommer att bjudas in.

– Vi tycker att det är ett bra pilotprojekt som kan visa vägen, som går att utvidga på sikt och där Göteborg kan bli förebild för andra städer, säger Bernt Svensén.

Tre biogasbilar rullar redan

Ny fordonsteknik, nya bränslen och smart logistik – att samla ihop så mycket gods som möjligt till så få bilar som möjligt – är projektets viktigaste verktyg för att minska klimatutsläppen. Både Volvo Lastvagnar och Preem är med i projektet och redan rullar tre biogasbilar från Schenker i innerstan.

– Vår roll blir främst att informera om hur vi arbetat sedan 2001 för att få fram en marknad för fordon, infrastruktur och produktion av biogas. Och visa att man kan göra detsamma i vilken liknande stad som helst, säger Bernt Svensén.

”Göteborg kan bli ett föredöme”

Miljöprojektet presenterades på logistik- och transportmässan i Göteborg på tisdagen.

– Vi vill visa att det går att halvera koldioxidutsläppen på ganska kort tid, med befintlig teknik, säger Caroline Sjöberg, miljö- och logistikkonsult på Schenker Consulting.

– Och kan vi göra det i Göteborg – Sveriges logistiknav och en stor industristad – så kan andra också. Då kan Göteborg bli ett föredöme för liknande städer i Europa.