En del resor blir dyrare – andra billigare. Nu har Västtrafiks styrelse fattat beslut om vad de som åker kollektivt ska betala när ett helt nytt prissystem införs i regionen. Göteborgarna får däremot vänta på besked på vad deras kommunkort ska kosta, mellan 500 och 525 kronor diskuteras.

Västtrafik har tidigare beslutat att ersätta dagens tre prissystem med ett gemensamt system för hela regionen. Nu är det också klart vad resorna i det nya systemet ska kosta.

80 procent av alla resor görs inom en och samma kommun. I det nya systemet motsvarar en kommun en zon – och ett månadskort inom en kommun kostar 500 kronor.

25 procent rabatt för unga

De som ska åka över en kommungräns måste köpa ett månadskort för 770 kronor. Då kan man resa i alla kommuner i Västra Götaland med undantag för Göteborg. Den nuvarande biljetten Regionen Runt på 30 dagar sänks från 1.400 till 1.150 kronor.

Precis som tidigare får ungdomar och de som väljer att åka under lågtrafik 25 procents rabatt.

Förhandlingar pågår

Steg två i den nya prissättningen kommer i november nästa år. Då försvinner värdekorten och rabattkorten. Men innan dess, från 8 januari 2006, höjs de nuvarande priserna på värde- och rabattkorten med fem procent.

Förhandlingar pågår också fortfarande mellan Västtrafik och Göteborgs Stad om vad ett månadskort i Göteborg ska kosta. Alternativen som diskuteras är mellan 500 och 525 kronor.