Över 5 300 barn anmälda. Intresset för hållbara resvanor bland skolbarn verkar vara större än någonsin. Rekordmånga elever – 5 321 - är anmälda till utmaningen På egna ben, som startar på måndag 8 september.

– Jättekul! Vi har just skickat ut startpaketen, med svettband och poängkort, till alla elever och pedagoger, så nu ligger de i startblocken, säger projektledaren Jenny Senelius.

Hon kan konstatera ett ökat intresse bland kommuner runtom Göteborg. I år deltar till exempel Lidköping och Ale för första gången.

Nionde året
– Lidköping har 19 klasser och Halmstad 23! En liten succé ute i regionen, som jag tror beror på att frågorna ligger i tiden: skolan, hälsan, miljön och trafiken, säger Jenny Senelius.

På egna ben genomförs i år för nionde året av Göteborgs Stads trafikkontor. Elever i årskurs 4 – 6 utmanar andra klasser i att själva ta sig till skolan, i stället för att skjutsas i bil, vilket ger poäng.

Poäng ger också alla övningar som klasserna får göra och som hänger ihop med områdena hälsa, trafiksäkerhet, miljö och hållbar utveckling. Alla uppdragen har anknytning till målen i läroplanen, Lgr 11.

I Göteborg deltar i år 77 klasser med 1.800 elever, vilket är något mindre än förra året.

Nya uppdrag
– Vi har ju hållit på sedan 2006 och ser att intresset lite grann går i cykler, beroende på om läraren var med förra året eller inte. Men de pedagoger som är med, gör ett fantastiskt jobb, säger Jenny Senelius.

– I år lanserar vi fem nya uppdrag – till exempel Framtidens fordon och Klassens miljömanual – så det finns lite nytt innehåll att jobba med pedagogiskt.

På egna ben pågår i fem veckor, till fredag 10 oktober, sedan koras vinnarna.

Bio och bowling
Förstapriset i Göteborg är en heldag på Liseberg för hela klassen och andrapriset en workshop i capoeira, den brasilianska kampsporten. Bowling och biobiljetter finns också bland priserna.

Och det kanske viktigaste priset, för den gemensamma miljön; tonvis av klimatgaser sparas in när barnen inte åker bil till skolan. År 2013 deltog 183 mellanstadieklasser, totalt 4.331 elever i nio kommuner. Tillsammans sparade de in 23,4 ton koldioxidutsläpp under de fem veckorna.