Klart i december. När Nils Ericsonterminalen ska byggas om flyttar ett antal busslinjer till ett nytt resecentrum på Åkareplatsen bakom hotell Post. Bygget ska vara klart i december i år.

Den stora ombyggnaden av centralenområdet är i full gång. Visionen för området är en myllrande stadskärna med grönska och närhet till vattnet där trafiklederna får en undanskymd roll.

Åkareplatsen Resecentrum öppnar i december i år, och erbjuder service och vänthall inomhus. Närheten till både Drottningtorget och Centralstationen gör det enkelt att byta mellan buss, tåg och spårvagn.

Innebär ny trafiklösning
Åkareplatsen förbereds just nu för det nya resecentrumet.

– Parkeringshuset är borta och arbetet med att bygga nya vägar och ny cirkulationsplats startar nu, säger Magnus Stenberg, projektledare på trafikkontoret. .

Hållplatser kommer att rustas upp och nya gång- och cykelbanor byggas för att öka trivseln och säkerheten för cyklister i området.

Arbetet påverkar trafiken
Byggarbetet påverkar periodvis framkomligheten på Åkareplatsen. Håll dig uppdaterad på läget i trafiken på Trafiken.nu