Högre trängselskatt under rusningstid och en enda avgift för den som passerar trängselzonen utan att stanna för ärenden. Det är två av ändringarna i det nya förslaget till trängselskatt i Göteborg som skickats till näringsdepartementet. I början av mars ska de lokala politikerna ta ställning i frågan.

Det nya förslaget har gjorts efter inkomna synpunkter från medborgare och på uppdrag av näringsdepartementet. Det innebär flera förändringar jämfört med det första förslaget som presenterades i december.

Bland annat föreslås ett differentierat skatteuttag i tre steg. Grundavgiften är åtta kronor. När trafiken är som tätast, mellan sju och åtta på morgonen och mellan halv fyra och fem på eftermiddagen, är avgiften som högst – 18 kronor.

Gränserna har justerats

Man vill också införa en flerpassageregel. Den innebär att en resa som medför flera skattepliktiga passager under en begränsad tidsperiod enbart ska beskattas en gång.

– Vi hoppas att de här förändringarna ska upplevas som mer logiskt för trafikanterna, säger Lars-Bertil Ekman, trafikdirektör på trafikkontoret.

Även gränserna för trängselzonen har modifierats.

– Vi har gjort tydligare gränser vid Kvillebäcken på Hisingen, förbättrat mot Mölndalsgränsen och även gjort justeringar i Majorna, säger Lars-Bertil Ekman.

Riksdagen tar ställning i mars

Det nya förslaget ska också ge ökade intäkter – 14 miljarder istället för tolv. Detta för att täcka de ökade kostnaderna för genomförandet av Västlänken.

Det nya förslaget ligger nu hos näringsdepartementet som i sin tur skickar ut en remiss till de lokala politikerna. Ärendet kommer att behandlas i kommunstyrelsen den 3 mars och ska sedan upp i fullmäktige den 11 mars.

I slutet av mars behandlas propositionen om ändring av Trängselskattelagen i riksdagen.

– Det är snabba ryck. Under hösten kommer ytterligare ändringar i lagen om utländsk lastbilstrafik samt en regel om undantag för flerpassage, säger Lars-Bertil Ekman.