Intresset för Sveriges största miljöbilspool har ökat stadigt under hösten. Från årsskiftet försvinner dessutom Göteborgs Stads fria parkeringsplatser och tjänstemännen får betala själva. ”Då tror vi att efterfrågan ökar ännu mer”, säger Per Lanevik på SunFleet Carsharing.

– Vi tycker att våra förväntningar har infriats så här långt. Det har varit en rätt lång startsträcka, vilket vi också trodde. Nu ser vi ett stegrande intresse och det är roligt, säger Per Lanevik.

Sedan juni i år förfogar Göteborgs stad över 28 miljöbilar i en bilpool, inom kort förstärks de med ytterligare två bilar. Bilpoolen invigdes officiellt i slutet av augusti.

Bilarna finns utplacerade på tre ställen i centrala Göteborg. De bokas över Internet och låses upp med hjälp av mobiltelefonen.

Utvärdering nästa år

Man kan naturligtvis undra varför kommunen alls ska driva en bilpool, men Anders Roth tycker det är naturligt.

– Om vi vill att göteborgarna ska resa effektivt och miljövänligt är det en förutsättning att vi själva gör det. Dessutom ger flera förvaltningar bonus till dem som tar sig till jobbet

med kollektivtrafik, gång och cykel, säger han.

Under nästa år kommer det att göras en utvärdering av poolen innan det kan komma beslut om ytterligare bilar. Även Anders Roth tror att de indragna parkeringsplatserna kan skapa en ökning av efterfrågan.

– En del kommer säkert att vilja lämna den egna bilen hemma om det inte finns fria p-platser, säger han.


Fotnot:

De förvaltningar som är med i miljöbilspoolen är Stadskansliet, Stadsbyggnadskontoret, Trafikkontoret, Fastighetskontoret, Kretsloppskontoret och Göta Lejon.