Men cyklandet minskade. Göteborgarnas resvanor har förändrats under pandemin. Det totala resandet ökade under 2021 jämfört med 2020 enligt en ny rapport från trafikkontoret. “Vi står nu inför utmaningen att ta vara på de positiva förändringar som skett, samtidigt som vi behöver arbeta för att den ökade andelen bilresor inte blir permanent”, säger Annika Nilsson, analytiker på trafikkontoret.

Klicka på bilden för att ladda ner rapporten.

Antalet resor med kollektivtrafiken minskade dramatiskt under 2020. Under 2021 ökade antalet resor med fem procent, men det är fortfarande lägre än 2011 som är basåret för trafikstrategin.

– Om smittskydd är något som även fortsättningsvis kommer att inverka på många resenärers färdmedelsval så kommer kollektivtrafiken att ha det fortsatt svårt, till förmån för bil och cykel, säger Maria Eriksson, marknadsanalytiker på trafikkontoret.

Cykel har minskat

 Det totala resandet ökade fyra procent under 2021 jämfört med 2020 och är nu på ungefär samma nivå som 2011. Alla färdsätt utom cykel ökade under 2021, de minskade med 11-15 procent och ligger nu på 2018 års nivåer. Det beror troligtvis på att många arbetade hemifrån.

– När rekommendationerna om att arbeta hemma upphörde i slutet av september ökade inte cyklandet särskilt mycket, vilket kan bero på att det sammanföll med att vinterhalvåret inleddes, säger Annika Nilsson.

Osäkerhet i mätningarna

Det har varit svårt för trafikkontoret att göra en bedömning av trafik- och resandeutvecklingen under 2021, precis som under 2021.

– Resandet har förflyttats i både tid och rum, med minskat resande i rusningstrafik och med fler lokala resor. Våra trafikmätningar fokuserar främst på resande längs stora leder, för bil och cykel. Det innebär att osäkerheten i mätningarna har ökat, säger Annika Nilsson.

Trafikkontorets rapport heter Trafik- och resandeutveckling för 2021.