På ett år har den olovliga trafiken på Korsgatan och Kungsgatan minskat med 80 procent. Detta tack vare ändrade regler och samverkan med poliser och p-vakter. Nu kommer även Fontänbron vid Brunnsparken att få samma behandling.

Idag är det stor skillnad jämfört med hur det var för ett drygt år sedan, då det myllrade av olika fordon och fotgängare hela dagarna inne på de känsliga, aktiva shoppinggatorna kring Domkyrkan.

– Det var lite kaosartat. Fordonstrafik är egentligen förbjuden men de reglerna efterlevdes inte eftersom det saknades kontrollsystem, säger Magnus Jäderberg som är ansvarig för godstrafiken inom trafikkontoret.

Kaos ledde till nya regler

För att få en ändring på detta gjordes Kungs- och Korsgatan till regelrätta gågator. Man införde också förbud mot att stanna mellan klockan 11 och 24.

– På så sätt blev det också lättare för parkeringsvakterna att arbeta.

I satsningen ingick det nämligen en nära samverkan med parkeringsvakterna, men framför allt med polisen som kopplade fyra poliser till projektet, två cyklande och två fotpatrullerande.

När satsningen inleddes för ett år sedan räknade man till över 500 fordon som bröt mot reglerna under sju timmar. För ett halvår sedan gjorde man en ny kontrollräkning och fann att den olagliga trafiken hade minskat med 55 procent.

Alla är nöjda med det nya systemet

– Men vi var ändå inte nöjda. Därför stängde vi av Korsgatans ändar för genomfartstrafik med hjälp av pollare mellan 11 och 24. Och det har varit väldigt positivt.

En ny fordonsräkning för tre veckor sedan visar att den olagliga trafiken nu minskat med 80 procent sedan starten.

– Våra undersökningar visar också att alla intressenter är nöjda med den här förändringen; fastighetsägarna, de som driver butikerna, transportleverantörerna och fotgängarna. Både trivseln och trafiksäkerheten har ökat. Dessutom har godsdistributionen effektiviserats. På kollektivtrafiken är de också nöjda med att det inte kommer ut bilar på Södra Hamngatan från Korsgatan under den här perioden på dygnet.

Nu riktas fokus mot Fontänbron

Insatserna fortsätter dock, siktet är inställt på 90 procents sänkning av den olovliga trafiken. Samtidigt utökas nu projektet för att också innefatta fler gator inom Vallgraven och runt Nordstan. Först i fokus blir Fontänbron vid Brunnsparken.

– Det är ju som en bikupa där!

En fordonsräkning i höstas visade att närmare 3.000 fordon bröt mot gällande regelverk under en enda vecka.

79E6_2.jpg

Den olovliga biltrafiken över Fontänbron står näst på tur att styras upp. Foto: Klas Eriksson