Cykelfartsgatan klar. Olskrokstorget har under våren fått en efterlängtad ansiktslyftning med bland annat ny fasadbelysning, en vattenlek för barn och en öppnare entré. Dessutom är cykelfartsgatan på Redbergsvägen nu klar. Detta firas med kalas på lördag 14 maj.

– Vi har sedan tidigare två andra cykelfartsgator, på Västra och Östra Hamngatan. Utvärderingar från dem visar att lösningen är uppskattad av såväl cyklister som bilister och fotgängare. Det är effektivt och gör att trafiken löper smidigt, säger Lena Ljungholm, projektledare på trafikkontoret.

Ökad tillgänglighet för cyklister i öster
Trafikkontoret har också byggt om cykelbanan från Redbergsplatsen förbi gamla biografen Flamman fram till cykelfartsgatan som går ner till parkeringshuset vid Olskrokstorget.

Under våren byggs också Martin Anderssons gata om för att göra plats för ett cykelpendelstråk mellan Pellerins margarinfabrik och Redbergsvägen.

– Alla tre cykelåtgärderna är sammantaget ett led i att skapa möjlighet att cykelpendla in till Göteborg. I förlängningen vill vi öka denna tillgänglighet för alla som bor i de östra delarna, säger Lena Ljungholm.

Nya möbler och ett större träd
Förutom fasadbelysning med 17 strålkastare, vattenlek och ny entré har Olskrokstorget bland annat också fått nya möbler och ett större träd. Firandet pågår mellan klockan 11-15 på lördag 14 maj. Vattenleken invigs kl 12.30.