Finlandsvägen delvis avstängd i fem veckor. Nu har de största ombyggnaderna börjat för att ytterligare öka trafiksäkerheten i och runt korsningen Finlandsvägen-Bohusbanan-Lillhagsvägen. Den kommande dryga månaden, över påskhelgen, får järnvägsövergången helbommar och vägkorsningen trafikljus. Dessutom byggs nya gång- och cykelbanor och en ny hållplats.

Finlandsvägens östra del, närmast Lillhagsvägen är därför avstängd för biltrafik i fem veckor från 6 mars. Detta för att Trafikverket ska komma åt att bygga så kallade helbommar vid järnvägsövergången.

Gör det säkrare och enklare att röra sig i området

Helbommar betyder att bommarna spärrar av alla bilkörfält och gång- och cykelbanor på båda sidor av spåret. Under nästan hela ombyggnadsperioden får dock bussar, cyklister och gående passera över järnvägen.

– Alla de om-och utbyggnader vi och Trafikverket nu gör kommer att göra det säkrare och enklare för människor och fordon att röra sig i området, särskilt för dom som cyklar eller går, säger Sandra Larsson, verksamhetschef på stadsmiljöförvaltningen

Allvarlig krock mellan tåg och buss

Det var efter en allvarlig kollision för två år sedan mellan ett tåg och en tom buss som fått stopp på spåret, som Göteborgs Stad och Trafikverket så fort som möjligt gjorde mindre omfattande ombyggnader och ändringar på platsen. För att öka säkerheten samlades all gång- och cykeltrafik genom vägkorsningen och över järnvägen ihop på södra sidan.

Gång- och cykelbanan över spåren fick ytterligare en bom. I vägkorsningen fick trafiken från och till Finlandsvägen företräde framför trafiken på Lillhagsvägen, för att minska risken för att bilar och större fordon blir stående i köer över spåren.

Bohusbanan avstängd flera helger

Tågtrafiken på Bohusbanan kommer att vara avstängd under ett antal helger under mars och i början av april, och dessutom i sju dygn i anslutning till påskhelgen. Då kommer Trafikverket att bygga den nya bomanläggningen och ansluta säkerhetssystemet som styr tågen och bommarna.

– Det blir en av de första anläggningarna i Sverige med den nya tekniken automatic level crossing – ALEX, i skarp drift. I och med detta har vi ökat säkerheten väsentligt i korsningen, säger Bengt Rydhed, ställföreträdande regional direktör på Trafikverket i region väst.

Samtidigt sätter Göteborgs Stad upp trafikljus i vägkorsningen Finlandsvägen-Lillhagsvägen.

En kilometer ny pendlingscykelbana

Dessutom bygger Göteborgs Stad nya eller bättre gång-och cykelbanor på bägge sidor av korsningen – se faktarutan här nedan.

– Sammanlagt blir detta cirka en kilometer ny pendlingscykelbana längs Lillhagsvägen och Finlandsvägen, från Skälltorpsvägen i öster till Tuvevägen i väster, säger Sandra Larsson.

Bygget och ombyggnaden av gång- och cykelbanorna och en del andra mindre arbeten i området beräknas pågå ytterligare ett antal månader innan alla förbättringar är helt klara.