Det ymniga snöfallet och den långvariga kylan har inneburit stora påfrestningar för göteborgarna ända sedan början av januari. På måndagsmorgonen hindrade snöpackade växlar spårvagnstrafiken vid Drottningtorget med omfattande förseningar som följd.

– Det här är den svåraste situationen man kan tänka sig för spårvagnarna. Bussar och bilar trycker ner snön i växlarna, och det tar tid innan vi hinner rensa växeln så att vagnen kan komma fram, säger Hugo Lepik, chef för trafikplaneringen på Spårvägen.

Omdirigeringar nästa vinter

Som en direkt konsekvens av den senaste tidens förseningar planerar nu Spårvägen för att kunna dirigera om buss- och biltrafik i händelse av snöfall.

– I morse fick vi en försening som byggdes på hela tiden. Vi måste tag i det här – omdirigeringar kan bli aktuella redan till nästa vinter, säger Hugo Lepik.

Planen innebär att bussar och bilar leds bort från känsliga områden i spårvägstrafiken som till exempel Drottningtorget och Vasaplatsen. Utan risk för snöpackade växlar kan spårvägstrafiken löpa utan problem även i händelse av ymnigt snöfall.

Annars har lokaltrafiken på olika sätt lärt sig möta problemen med bistra vintrar. Bättre snöröjning vid besvärliga backar har underlättat på flera håll. Bättre teknik och kontrollmöjligheter har liksom större flexibilitet inneburit att bussar och spårvagnar klarar en snörik vinter bättre nu än tidigare

Längsta snövintern sen slutet av 80-talet

– Så här länge har snön inte legat i Göteborg sedan i slutet av 1980-talet. Dessutom har det varit kallt länge. Det är inte vanligt här i Göteborg, säger Olle Dahlin, distriktsförman vid gaturenhållningen.

Olle Dahlin har liksom många göteborgare torsdagen den 16 november 1995 i starkt minne. Det var då snöovädret lamslog Göteborg och fick det mesta att stanna upp några dagar.

– Men då blev det mildväder redan på söndagen och en vecka senare var all snö borta.

Den gången lärde sig Spårvägen att det inte är någon bra idé att ställa in nattrafiken. Spåren frös igen under natten och det gick flera dagar innan trafiken kunde komma igång igen.

Ingen ekonomisk påfrestning

– Blir det minusgrader i natt kommer vi att köra med spökvagnar fram till morgonen för att spåren inte ska frysa, säger HugoLepik.

Ekonomiskt utgör det bistra vintervädret ingen större påfrestning varken för Spårvägen eller Västtrafik.

– Vi kan drabbas av kostnader genom resegarantin – den fungerar även en sådan här dag – men det får man räkna med i en vinterbudget, säger Lena Jovén, informationschef på Västtrafik.

Resegarantin gör det möjligt för den som fått sin resa minst 20 minuter försenad att få kompensation från Västtrafik för till exempel taxiresa.

Frusna snövallar hindrar sophämtningen

– Spontant känns det som om februari brukar vara en svår månad och det är klart att vi inte klarar oss ostraffat ur ett snöoväder även om jag tycker att det fungerat bra under det mesta av tiden, säger Lena Jovén.

Åke Sandin är ansvarig för snöröjningen på trafikkontoret. Om Spårvägen är nöjd med det arbete som trafikkontoret utfört under vintern har det stundtals varit irriterat mellan trafikkontoret och Renova som sköter sophämtningen. Frusna snövallar har gjort det svårt att hämta sopor i många bostadsområden.

– Vi klarar helt enkelt inte att lyfta bort all snö. Det har varit en extra tuff vinter med mycket snö länge, säger Åke Sandin och ser fram emot varmare dagar.