Idéer från boende efterlyses. Platsen ovanför Teleskopgatans hållplats i Bergsjön ska rustas upp. Den otrygga betongkonstruktionen byts ut mot en trygg och attraktiv mötesplats. Nu uppmanas allmänheten att ge förslag på hur platsen ska utformas.

Det är snart tio år sedan hållplatsläget Teleskopgatan flyttades och byggdes om. Men den stora betongkonstruktionen står kvar ett stenkast därifrån.

– Det är ett område som upplevs som väldigt otryggt och som inte fyller någon funktion. Tidigare har det inte funnits pengar att riva den, därför har den fått stå kvar, säger Birgitta Björklund, konsult åt trafikkontoret som ansvarar för upprustningen.

Stadsdelarna mer attraktiva
Det är Stadsutveckling i Nordost som ligger bakom satsningen. Projektet ska under kommande tre år göra de nordöstra stadsdelarna mer attraktiva. Den offentliga platsen av Teleskopgatan är en av fem satsningar inom området stadsmiljö.

Första steget är att samla in idéer och förslag från boende i området.

– Utifrån dessa ska ett förslag på utformningen av platsen tas fram som presenteras senare i höst. Både markbeläggning, planteringar och belysning ska ingå, säger Birgitta Björklund.

Platsen ligger i ett område där mycket folk passerar. Förutom spårvagnshållplatsen finns en skola, en idrottsplats, en lekplats och en servicebutik.

– Vi vill att platsen ska bli attraktiv och dra till sig människor, säger Birgitta Björklund.

Onsdagen den 7 september klockan 19 anordnas en träff i Sandeklevshallen. Då kan intresserade dela med sig av sina idéer.