Frågor och svar i Älvrummet. Västlänk, trängselskatt och Västsvenska paketet. Hur hänger allt ihop, egentligen? Den som undrar har en av många möjligheter att få svar på torsdag 20 september, när de inblandade parterna håller öppet hus i Älvrummet.

– Det är bra ställe att prata om stadsutveckling på eftersom den permanenta utställningen om hela Västsvenska paketet redan finns där, säger Lotta Gustafsson, kommunikationsstrateg på Stadsbyggnadskontoret.

Det finns ett stort intresse att veta mer. En rad olika informationsaktiviteter har genomförts och i höst blir det bland annat tre öppna hus i Älvrummet. Det första alltså torsdag 20 september, då samarbetsparterna finns på plats.

Fler öppna hus i höst
– Det är inget seminarium utan snarare ett opretentiöst tillfälle att i lugn och ro ställa frågor om paketet eller de olika delarna av projektet. Det kommer att vara tydligt skyltat vilka som kan svara på vad, säger Lotta Gustafsson.

Öppet hus pågår på torsdag 20 sept mellan klockan 17.30 och 19. Då finns representanter närvarande från Göteborgs Stad, Trafikverket, Göteborgsregionens kommunalförbund, Västtrafik och Transportstyrelsen.