Införs efter sommaren. Påstigning genom framdörrarna på bussarna i Göteborg skjuts upp till efter sommaren. Det beror på att Västtrafik inte hittat någon säker lösning för förare som måste resa kollektivt mellan sina arbetspass.

I stora delar av Västra Götaland kan resenärer stiga på bussen genom framdörrarna igen. Arbetet påbörjades i mars och planen var att införa detta på bussar i Göteborgsområdet också, bland annat på expressbussarna i juni. Men nu har Västtrafik beslutat att vänta med detta till efter sommaren.

– I Göteborgsområdet behöver förare ibland resa kollektivt mellan sina arbetspass. Vi måste säkerställa att de kan göra det på ett sätt som känns tryggt för förarna så länge pandemin pågår. Vi följer situationen och hoppas kunna fortsätta arbetet i Göteborg efter sommaren, säger Mikael Olsson, chef för trafikfrågor på Västtrafik.

Reser bakom avspärrningarna

 Det kallas passresor när förare reser kollektivt under sina arbetspass. Under pandemin har de kunnat resa bakom avspärrningen i den främre delen. Folkhälsomyndighetens rekommendationer för resor i kollektivtrafiken väntas se annorlunda ut efter sommaren. Då hoppas Västtrafik kunna öppna framdörrarna på ett säkert sätt även i Göteborgsregionen.