I Brottkärr och Eriksdal. Behovet av pendelparkeringsplatser är fortsatt stort på vissa håll i staden. En provisorisk pendelparkering med 60 platser står nu redo att användas i Brottkärr. Samtidigt har Eriksdal fått en dubbelt så stor parkeringsplats jämfört med tidigare.

Pendlarna har nu fått ytterligare ett hundratal platser att parkera på – på två helt olika håll i Göteborgs stad. I Brottkärr ligger en ny pendelparkering vid Brottkärrsvägen – Klåvavägen. Parkeringen, som har byggts av trafikkontoret, är grusad och är tänkt att finnas där i två år.

I Eriksdal, norra Hisingen, har den existerande pendelparkeringen utökats med 40-60 platser. Utökningen är genomförd av trafikkontoret, men har finansierats av Västsvenska paketet.