Genom att bygga in 300 meter av den tungt trafikerade hamnbanan på Hisingen skulle 500 nya lägenheter kunna byggas i Sannegården bakom Juvelkvarnen vid Eriksberg. Det framgår av ett programförslag som byggnadsnämnden väntas skicka ut på samråd efter veckans sammanträde.

Att bygga in järnvägssträckan mellan Bratteråsberget och Celsiusgatan i Sannegården skulle göra marken i området tillräckligt säker för att bygga bostadshus på. Både Banverket och Räddningstjänsten tycker att lösningen är värd att pröva.

En 300 meter lång och tio meter bred överdäckning av hamnbanan, där stora mängder farligt gods passerar varje dygn, beräknas kosta 20 miljoner kronor.

I Stadsbyggnadskontorets programförslag för Säterigatan finns planer på att bygga 250 hyreslägenheter, 250 bostadsrätter, p-hus och 5.000 kvadratmeter för olika verksamheter.

56A2.jpg