Räkna med köer. Påfarten från Ånäsmotet till E20 mot Stockholm stängs från den 1 februari. Bilister får räkna med köer. Gång- och cykelbanan stängs också längs E20.

Trafikverket har höjt kravet på bullerskydd när Olskrokens planskildhet byggs. Därför ska det befintliga bullerskyddet längs E20 mellan Ånäsmotet och Munkebäcksmotet ersättas med en ny och högre skärm.

Påverkar all trafik

Arbetet pågår mellan den 1 februari och 22 december. Det påverkar all trafik under den tiden. Påfarten från Ånäsmotet till E20 mot Stockholm stängs och biltrafiken leds om via Byfogdegatan, von Utfallsgatan och Munkebäcksmotet. Bilister får räkna med köer eftersom det är en lång omväg, mer trafik på mindre gator och i Munkebäcksmotet som redan är hårt belastad.

Bussar kör annan väg

De som åker buss får räkna med längre restid. Busslinjerna 513 och 515 som kör via påfarten i Ånäsmotet kör andra vägar och hållplatsen Gustavsplatsen dras in. Gång- och cykelbanan stängs också längs E20 mellan Ånäsmotet och Munkebäcksmotet. Cykeltrafiken leds om via Härlanda.