Stängda åtminstone till hösten 2023. Påfarterna från Brunnsbomotet till Marieholmstunneln och Tingstadstunneln stängs för trafik från klockan fyra på måndag morgon 7 mars. Trafiken leds istället om via Tingstadsmotet. Avstängningen är en del i förberedelserna för renoveringen av Tingstadstunneln som börjar den 25 april.

Avstängningen innebär att det från Brunnsbomotet varken går att köra till Tingstadstunneln eller Marieholmstunneln och E6 norrut. Från den 22 april går det inte heller att köra från Tingstadsmotet till Tingstadstunneln. Istället hänvisas trafikanterna till Marieholmstunneln.

Räkna med längre restider

Avstängningen väntas innebära ökad trafik på vissa gator i området och längre restider än vanligt. Bilister rekommenderas därför att vara ute i god tid. De bussar som brukar köra via Brunnsbomotet har fått ändrade körvägar via Leråkersmotet sedan den 28 februari.

Påfarterna från Brunnsbomotet är stängda minst till nästa höst då renoveringen av Tingstadstunneln väntas bli klar.