Ersätter parkeringsplatser under Göta älvbron. Den nya Hisingsbron ska stå färdig år 2020 och snart börjar de förberedande arbetena synas så smått. Närmast väntar grävarbeten vid brofästena på nuvarande Göta älvbron, vilket bland annat medför att en hel del parkeringsplatser försvinner. Till undsättning kommer P-arken, som lämnar Stenpiren och angör bryggan strax bakom Barken Viking.

Det är stora förändringar som väntar i områdena kring Centralstationen, Gullbergsvass, Nordstan och Läppstiftet de kommande åren. Eftersom den nuvarande Götaälvbron från 1939 snart har tjänat ut och en ny ska byggas, öppnar det upp för en rad nya lösningar och idéer på hur staden kan utvecklas och inte minst komma närmare älven och vattnet.

Bensinmack ska rivas
3668.jpgEtt projekt som följer i kölvattnet av nya Hisingsbron är att E45:an längs Mårten Krakowgatan ska sänkas och täckas över, och därmed ge plats ovan jord för nya byggnader fulla med bostäder, kontor och butiker. På samma sätt är det tänkt att den nya bron, som ska vara klar år 2020, ska omgärdas av relativt täta och höga byggnader alldeles intill landfästena.

– Det gör att vi redan nu måste flytta och komplettera alla ledningar och rör för tele och data och vatten och avlopp som nu går i markerna där byggnaderna till slut ska resas. Till exempel handlar det om det som nu är parkeringsplats mellan Läppstiftet och Götaälvbron, men också ytan mot Nils Ericson-terminalen där den nuvarande bensinmacken snart kommer att rivas, säger Camilla Landén på trafikkontoret.

Även en del byggnader nära brofästet på Hisingssidan kommer att rivas av samma anledning, men där kommer påverkan på trafiken att vara mindre än den blir på fastlandssidan. Målet är att kollektivtrafiken och gång- och cykeltrafikanterna ska påverkas så lite som möjligt under hela byggprocessen, men det kräver också ett aktivt deltagande från alla som rör sig i och in och ut ur centrum.

Ständiga Nya Vägvanor
– I staden arbetar vi sedan tidigare med en kampanj som kallas Nya Vägvanor, och det kan man verkligen säga att det blir framöver, då det kan hända att man får ta nya vägar, beroende på hur byggandet fortskrider. Och det handlar ju inte bara om områdena just vid bron, utan även till exempel Frihamnen, Backaplan och Masthugget kommer att utvecklas mycket de närmaste åren, vilket tvingar fram tillfälliga nya vägvanor, säger Eva Eriksson, på trafikkontoret.

6B34_2.jpgFler cykelbanor, bra belysning, tydliga skyltningar, elbussar, bussfiler, Styr och ställ-cyklar och mobil-appar med aktuella reserutter är några av insatserna som görs och kommer att utvecklas än mer för att underlätta resandet. Med tanke på att grävandet och byggandet i staden kommer att pågå under så lång tid är förhoppningen att resenärernas tålamod inte ska tryta, utan istället inspirera till nya tankesätt och vanor.

Flexibla arbetstider
– Det bästa är ju om vi alla kan rannsaka oss själva och vårt behov av resande, och kanske komma fram till att vissa dagar kan man faktiskt låta bilen stå och åka kollektivt, om man inte redan gör det, eller använda tekniken till fler digitala möten, använda lite mer flexibla arbetstider så att man undviker den största rusningstiden mellan klockan 6 och 8 på morgonen, eller varför inte gå ihop i cykel- eller bilpooler på jobbet? säger Eva Eriksson.

Att helt bli kvitt biltrafiken är dock inte realistiskt, utan det kommer även fortsättningsvis att behövas gott om parkeringsplatser inne i centrum. De platser som försvinner i och med grävningarna mellan Läppstiftet och Götaälvbron kommer i viss mån att ersättas av den flytande P-arken, som kan komma att lätta ankar från Stenpiren. Trafikkontoret har sökt tillstånd att flytta den ett par hundra meter längre upp i älven för att ankras precis intill Barken Viking.

Någon gång strax efter årsskiftet beräknas arbetena komma igång. Det är stora förändringar som väntar i områdena kring Centralstationen, Gullbergsvass, Nordstan och Läppstiftet de kommande åren. Eftersom den nuvarande Götaälvbron från 1939 snart har tjänat ut och en ny ska byggas, öppnar det för en rad nya lösningar och idéer på hur staden kan utvecklas och inte minst komma närmare älven och vattnet.

2762.jpg