Gäller från 2 juni. Nu är det fritt fram att ställa bilen i parkeringspråmen P-arken, även om man inte har parkeringstillstånd. Sedan 2 juni är pråmens plan 1 upplåten för besöksparkering dygnet runt. Orsaken är byggena vid Skeppsbron.

Just nu pågår mycket omfattande byggarbeten vid Skeppsbron, bland annat förberedelser för en ny knutpunkt för kollektivtrafiken och för spårväg på sträckan Järntorget-Stenpiren-Lilla Torget.

När de byggena startade, försvann en del platser för besöksparkering. Genom att öppna P-arken för besöksparkering, hoppas ledningen för Parkeringbolaget nu att läget ska förbättras.

– Beslutet kommer att öka tillgängligheten och förbättra parkeringssituationen för besökare som kommer med bil till centrala Göteborg, säger Karin Lindroth, marknads- och affärsutvecklingschef på Parkeringsbolaget.
Plan 2 och 3 kommer att vara reserverade för tillståndsparkering måndag-fredag mellan kl 7.00 och 17.00. Övrig tid är det besöksparkering på alla tre plan.

Totalt finns 403 platser i P-arken.