Inte bara vrak. För att fler cyklar ska få plats på stadens cykelparkeringar prövar trafikkontoret nu ett nytt sätt att få bort cyklar som aldrig eller mycket sällan används. I onsdags satte trafikkontoret därför röda lappar på alla de 126 cyklar som just då stod på Drottningtorget

– Tidigare har vi bara tagit bort cykelvrak, sådana som saknar delar eller luft i däcken eller är uppenbart oanvändbara. Men vi får också en hel del klagomål om parkerade cyklar som inte har använts på flera år men ändå ser användbara ut, berättar Git Jansson, handläggare på trafikkontoret.

På morgonen onsdagen den 7 juni satte trafikkontoret därför röda lappar på alla de 126 cyklar som just då stod på Drottningtorget. Det handlade framförallt om den stora cykelparkeringen framför hotell Post och cykelparkeringen bredvid hotell Eggers.

Varför lappade ni alla cyklarna? Alla kan väl inte vara övergivna och orörda på flera år?
– Nej, det är de förstås inte. Därför försökte vi lappa när det stod så få cyklar som möjligt på Drottningtorget och valde då en tidig morgon, redan före klockan sex, efter en långhelg. Det var ju Nationaldagen i tisdags.

Men redan i förväg hade trafikkontoret också gjort som tidigare, forslat bort de uppenbara cykelvraken från Drottningtorget. Detta skedde veckorna före märkningen med röda lappar.

Vad står det på de röda lapparna?
– Där finns en uppmaning till ägaren om att cykeln inte får vara långtidsuppställd på parkeringen. Men den som vill ha kvar sin cykel bör ändra plats på cykeln och ta bort den röda lappen, så att trafikkontoret ser att cykeln faktiskt används, säger Git Jansson.

Vad händer annars?
– Vi låter de röda lapparna sitta kvar i minst två veckor, räknat från den 7 juni. Sedan forslar vi bort de cyklar som då fortfarande står kvar och är rödmärkta. Men därefter har ägaren ytterligare tre månader på sig att hämta ut sin cykel, mot en avgift på 300 kronor. Den summan ska täcka stadens kostnader för bortforslingen och förvaringen.

Vad händer med de cyklar som ingen hämtar ut?
– När tre månader har gått planerar vi att skänka cyklarna till Återbruket i Kretsloppsparken Alelyckan, så att de kan komma till fortsatt användning. Det är bättre än att skrota cyklarna.

Planerar trafikkontoret att rödlappa cyklar på flera ställen än Drottningtorget?
– Det beror på om vi har resurser att göra det. Det skulle säkert behövas till exempel bakom Centralen, vid Nils Ericson-terminalen och på Järntorget. Och vi gör ju detta för att skapa mer och bättre plats för alla de cyklister som verkligen behöver våra cykelparkeringar.