300 platser till att börja med. För att ersätta ett antal av de parkeringar som försvinner i samband med bygget av Västlänken kommer Göteborgs Stad att anlägga ersättningsplatser på Packhusplatsen, på kajen öster om Stenas Danmarksterminal och mellan Nordstan och Operan.

Enligt planerna startar bygget av Västlänken i början av 2018. En av konsekvenserna av bygget är att närmare 1 900 parkeringar försvinner i de centrala delarna av Göteborg mellan 2018 och 2020. Av dessa ägs cirka 1 100 av Göteborgs Stad.

Under det gångna året har Göteborgs Stad tillsammans med Trafikverket därför arbetat för att hitta lämpliga ytor för ersättningsplatser. De flesta av de p-platser som påverkas först av Västlänksbygget ligger mellan Stenpiren och Operan. Göteborgs Stads Parkering har nu lämnat in bygglovsansökningar för nya tillfälliga parkeringar på Packhusplatsen och kajen öster om Stenas Danmarksterminal.

Ytterligare parkeringsplatser planeras mellan Operan och Nordstan, på platsen där Älvrummet tidigare stod. Totalt handlar det om cirka 300 p-platser och målsättningen är att de flesta av dem skall vara klara första kvartalet i år.

Parallellt fortgår arbetet med att få fram ersättningsparkeringar för de p-platser som försvinner längre fram under bygget av Västlänken.