Vinnande designförslaget byggs på Heden. Göteborgs Stads parkeringsbolag ska inte bara bygga bilparkeringar, nu tar man sig an även cyklarna. På onsdagen ordnar P-bolaget en designtävling om bästa cykelparkering. Vinnaren hamnar på Heden.

– Tidigare har vi ju mest haft fokus på bilarna, säger Madelen Harr, affärsanalytiker på Parkeringsbolaget.

– Men sedan 1,5 år har vi i uppdrag av vår ägare Göteborgs Stad att arbeta mer med mobilitet och tillgänglighet.

Här passar cyklar bra in i bilden och i våras tog P-bolaget fram en egen cykelmobilitetsplan, som komplement till stadens cykelplan som är ute på remiss nu.

Skiss och slogan
– I vår plan finns en del nya idéer, men eftersom vi är ganska nya på det här med cykelparkeringar, vill vi få in lite inspiration utifrån också, säger Madelen Harr.

Därför alltså en tävling. Den arrangeras i samarbete med Ung Företagsamhet och Anton Wallner och Sofia Friberg som studerar teknisk design på Chalmers.

Ett 20-tal design- och cykelintresserade väntas delta i tävlingen, som går av stapeln på P-bolagets kontor på Haga Östergata på onsdagen.

Tävlingsuppgiften består i att ta fram en grov skiss över hur en väderskyddad cykelparkering – främst avsedd för långtidsparkering – ska utformas på bästa sätt. Dessutom ska de tävlande namnge sin kreation och ge den en slogan på max 20 ord.

Olika roller
Priset utgörs av att vinnande bidrag förverkligas i anslutning till den stora bilparkeringen på Heden, mitt i Göteborg. Där får vinnarna också sina namn på ett väl synligt plakat.

Normalt är det trafikkontoret som planerar och bygger cykelställ och cykelparkeringar i Göteborg. Trafikkontoret är också med i tävlingsjuryn och var även med i arbetet med P-bolagets cykelmobilitetsplan.

– Men vi har lite olika roller här, säger Madelen Harr.

– Trafikkontorets cykelparkeringar finns oftast vid slutmål, som skolor och arbetsplatser. Vi tänker oss främst att bygga nära våra bilparkeringar, för alla som vill byta mellan bil och cykel.

– Vi har undersökt behoven hos våra kunder och då lutar det mot långtidsparkeringar, säger Madelen Harr.

Fyra platser
I Parkeringsbolagets cykelmobilitetsplan listas fyra platser där långtidsparkeringar kan byggas.

Men till att börja med handlar det alltså om en parkering – vid Heden. Om drygt en vecka har tävlingsjuryn funderat färdigt och vinnaren kan utses.
Sedan är det oklart när parkeringen kan byggas.

– Det beror på hur mycket vi måste modifiera det vinnande förslaget, hur komplicerat det är att tillverka och när vi kan få bygglov, men så snart som möjligt, säger Madelen Harr.