Den nya förbindelse som effektivare ska förbinda väg 45 och E20, och därmed lätta på trängseln i Olskroks- och Gullbergsmoten, kommer att börja byggas under sommaren. Detta står klart sedan upphandlingen av entreprenör nu är färdig. Om tre år ska bygget vara färdigt.

– Upphandlingen är precis avklarad så det hänger lite på hur snabbt entreprenören hinner med sina förberedelser, men någon gång i sommar, kanske redan innan semestrarna, sätter man igång, säger Håkan Wennerström, vägdirektör på Vägverket Region Väst.

Få trafikstörningar är ambitionen
Efter 41 kalendermånader, hösten 2011, ska bygget vara klart och fram till dess hoppas man påverka den övriga trafiken så lite som möjligt.

– Vi har räknat noga på modeller för hur trafiken ska prioriteras och eftersom den huvudsakliga byggnationen är en ny bro kan vi mestadels hålla oss lite avsides, säger Håkan Wennerström.

Avlastning runt tunneln
När Partihallslänken är klar beräknas den få en trafikmängd på knappt 40.000 fordon per dygn. Därmed kommer den att avlasta Göteborgs mest trängseldrabbade område i stan, E6 mellan Olskroks- och Gullbergsmoten söder om Tingstadstunneln, med cirka 27.000 fordon, en minskning med 20 procent.

– Det är en välbehövlig avlastning, med tanke på att tunneln, som är dimensionerad för 80.000 fordon per dygn, redan idag har i snitt 120.000 fordon per dygn. Men det betyder också att Partihallslänken i sig själv inte är en långsiktig lösning på trafikproblemen i området, utan kräver en anslutning till en ny älvförbindelse som ytterligare kan avlasta Tingstadstunneln, säger Håkan Wennerström.

Kostar över en miljard
En sådan förbindelse finns inte planlagd än, men kan eventuellt dyka upp i den plan för infrastruktursatsningar åren 2010-2019 som regeringen väntas presentera nästa år.

Den nu planerade Partihallsförbindelsen ska byggas av Skanska och kommer att kosta 1,125 miljarder kronor, pengar som staten skjuter till via sin regionala infrastrukturplan för Västra Götalands län.