Trafikkontorets partikeldämpande insatser på Göteborg tyngst trafikerade gator och vägsträckor är ett vårtecken så gott som något. Snart är det alltså dags igen för vägbanorna att förses med ett fuktigt bindande lager som bidrar till bättre luft.

Dubbdäckens grepp mot vägytan rör tillsammans med vinterflis och vindtransporter upp partiklar som försämrar Göteborgsluftens kvalitet.

”I år använder vi magnesiumklorid”

Sedan några år tillbaka har trafikkontoret i samarbete med Vägverket försökt begränsa partikelhalterna genom att nattetid sprida ett dämpande lager över vägbanan.

– I år använder vi magnesiumklorid som inte är syreförbrukande när den bryts ned. Dessutom tillämpar vi en mer träffsäker spridningsmetod än tidigare, säger Andreas Mossberg som är planeringsledare på trafikkontoret.

Med hjälp av väderleksrapporter och partikelprognoser fattas besluten om spridning för att nå optimal effekt. Förra året valde man ut sex tillfällen.

Kan bli lite halt strax efter spridning

– Med facit i hand kunde vi kanske gått ut vid ytterligare något tillfälle, säger Andreas Mossberg.

Partikeldämpningen riktar i första hand in sig på de tyngst trafikerade gatorna som till exempel Allén och Friggagatan.

Det finns anledning att vara lite extra försiktig om man skulle råka komma körande kort tid efter spridningen: fuktigheten kan nämligen innebära att friktionen sänks något på vägbanan.

Redan under februari räknar trafikkontoret med att de första insatserna görs.

1FA.jpg

Foto: Klas Eriksson

1880