Beslut av Västtrafik. Framdörrarna på bussarna öppnar igen undan för undan i Västra Götalandsregionen efter att ha varit stängda under covid-19 pandemin. I Göteborgsområdet inför Västtrafik nu också regeln om att resenärer ska gå på fram i bussen och gå av bak. Först ut är expressbusslinjerna i juni. Spårvagnarna och flera av Göteborgs busslinjer omfattas än så länge inte av regeln.

– När resenärer går på genom framdörren kan föraren ge bättre service och kontrollera biljetter. Det uppmuntrar fler till att göra rätt för sig, säger Maria Björner Brauer, enhetschef försäljning och marknad på Västtrafik.

I Västra Götalandsregionen går bussresenärer på genom bussens framdörrar och av genom bakdörrarna – förutom i Göteborgsområdet. Nu har Västtrafik beslutat att regeln också ska gälla Göteborg efter att ha utrett frågan sedan 2019.

Införs på expressbussarna

I juni införs påstigning genom framdörren på linje X1, X2, X3, Grön express (X4), Röd express, Lila express, Svart express och 128. Västtrafik kommer att meddela exakta datum senare. På övriga linjer införs påstigning i framdörren under året. Det finns inga bestämda datum.

Flera undantag

Undantag från denna nya regel görs för flera busslinjer i centrum: 16, 17, 18, 19, 25, 50, 52, 58 och 60. Anledningen är att busslinjerna trafikeras med längre bussar och går med täta turer. Om alla skulle gå på genom framdörrarna skulle det också innebära att bussarna behövde stanna längre på varje hållplats. Den nya regeln gäller heller inte på spårvagnarna.

Utbildning och information

Innan den nya regeln införs ska biljettmaskiner vara på plats, förarna ska få utbildning och skyltar ska sättas upp på bussarna så att resenärerna vet vad som gäller. Värdar kommer att finnas ute i trafiken för att hjälpa både förare och resenärer.

– Vi har ett tätt samarbete med trafikbolagen och tar med oss goda erfarenheter från vårt arbete i övriga regionen. Vi hoppas och tror att resenärer och förare kommer att uppleva förändringen som smidig, säger Maria Björner Brauer.