”Hur vill du ha det?” Vill du ha fler eller färre bussturer på natten? Vill du betala mer eller mindre för spårvagnsturen? Nu kan du vara med och lämna dina synpunkter via webben, samtidigt som du ser hur dina önskemål påverkar kollektivtrafikens budget. I andra ändan av nätet sitter Västra Götalandsregionen och tar intryck av hur medborgarna egentligen vill ha det.

– Medborgarna och resenärerna är en enorm resurs i planeringen av hur kollektivtrafiken ska utformas, och det här tror vi kan vara ett bra sätt att få kontakt med grupper som vi annars har lite svårare att nå, säger Tomas Zeljko på Västra Götalandsregionens kollektivtrafiksekretariat.

Konkret hemsida underlättar
Tidigare har man försökt att ta reda på hur invånarna i regionen egentligen vill att kollektivtrafiken ska utformas, men dialogen kan utvecklas.
53A2.jpg
– Till exempel småbarnsföräldrar har sällan tid att gå på den typen av möten, och dessutom är det ju svårt för gemene man att uttala sig eller komma med förslag på våra ibland ganska abstrakta frågor, om kollektivtrafikens strategiska och övergripande mål på lång sikt… Då tror vi att den här väldigt konkret utformade hemsidan kan fungera betydligt bättre, även för den som inte har stora förkunskaper, säger Tomas Zeljko.

På hemsidan, www.hurvillduhadet.nu, finns en rad frågor med vidhängande reglage, som man kan föra över en skala. Vill man till exempel ha fler eller färre turer? Mer eller mindre nattrafik? Högre eller lägre taxor?

– Det är ju lätt hänt att man vill ha mer av allt när man får det föreslagit för sig på det sättet, men det finurliga är att varje svar kopplas till Västra Götalandsregionens budget för kollektivtrafik, så man kan genast se vilket genomslag ens önskemål får rent ekonomiskt. Vill man ha mer av allt kommer det definitivt att lysa röda siffror på slutet, om man inte också är beredd att på något sätt öka intäkterna.

Medborgarnas åsikter värdefulla
På webbsidan kan även se hur väl ens önskningar stämmer överens med de mål som politikerna har satt upp för kollektivtrafiken. Det är just de målen som nu ska revideras, och då är medborgarnas åsikter är extra värdefulla att samla in.

– Det finns ett gediget dokument som heter ”Trafikförsörjningsprogrammet”, och det är som en bibel för kollektivtrafiken i Västra Götalandsregionen. Där dras alla långsiktiga mål och riktlinjer upp och det är det som sedan ligger till grund för Västtrafiks konkreta uppdrag. Den senaste versionen tog sikte på år 2025, men redan om två år ska vi presentera en ny skrift som drar upp målen för år 2035, säger Tomas Zeljko.

Till exempel sätts mål för hur stor ”marknadsandel” av de motoriserade resorna kollektivtrafiken ska ha av allt resande. I det senaste Trafikförsörjningsprogrammet siktar man till exempel på att 40 procent av resorna i Göteborg ska göras kollektivt år 2025, jämfört med 36 procent idag. I Västra Götalandsregionen som helhet siktar man på 33 procent, jämfört med de 28 procent som Kollektivtrafikbarometern beräknat att man har idag.

En vinn-vinn-situation
– I regionen sattes målet som en fördubbling av antalet resor som gjordes 2006, vilket innebär 380 miljoner årliga kollektivresor till år 2025. Grejen är att antalet invånare ökar hela tiden och dessutom reser alla mer och mer, så varje procentenhets ökning av andelen kollektivresor är oerhört svår att nå, säger Tomas Zeljko.

Trafikförsörjningsprogrammet innehåller även andra parametrar, som tillgänglighet, nöjdhet och påverkan på miljön, och alla uppsatta mål kompletteras med strategier för hur de ska uppnås. När medborgarna nu bjuds in att bidra med sina kunskaper, erfarenheter och önskemål blir det en vinn-vinn-situation.

– Både tjänstemännen som planerar och politikerna som ska fatta besluten kommer säkert att lära sig massor av all input, så att de kan värdera vilka mål allmänheten anser vara viktiga. Samtidigt är det ju väldigt bra att invånarna och resenärerna också får en insikt i hur komplexa alla avgöranden kring kollektivtrafiken är, säger Tomas Zeljko, som hoppas på flitig trafik på hemsidan.

”Hoppas många tar chansen”
– Många är både berörda och engagerade i frågor om kollektivtrafiken, så jag hoppas att många tar chansen.

Möjligheten att uttrycka sina ståndpunkter på hemsidan finns från och med nu till och med årsskiftet. Den som dessutom önskar chatta med politikerna i kollektivtrafiknämnden, som för övrigt löpande kommer att följa synpunkterna som kommer in på hemsidan och kommentera dem, kan göra det torsdagen 18 december kl 11 till 13.