Allt fler göteborgare väljer att betala sin parkeringsavgift med mobiltelefonen. Tekniken infördes 2003 och efter ett år stod den för en procent av trafikkontorets parkeringsintäkter. Men under första halvåret i år hade den andelen ökat till 5,5 procent.

Totalt fick Trafikkontoret in 81.193.000 kr i parkeringsavgifter under första halvåret i år. Den största delen, 42,6 miljoner, kom från bensin- och kontokort medan mynten stod för 33,3 miljoner. De två mobilsystem som finns i Göteborg, EasyPark och Tele-p, svarade för sammanlagt 4,4 miljoner, alltså 5,5 procent.

Gamla p-dosan gick i graven

– En viktig händelse under de här åren är att den gamla p-dosan har försvunnit. Många som använde den har säkert gått till över till telefonparkering, säger Gustaf Grapengiesser på Trafikkontoret.

Den gamla p-dosan gick i graven 1 januari 2007, eftersom den var för lätt att manipulera. Under sin storhetstid för sex-sju år sedan omsatte den 13 miljoner kronor per år.

Den har från årsskiftet ersatts av den nya p-dosan Comet från företaget Ganis som uppfyller högt ställda säkerhetskrav. Cometdosan stod för 960.000 kronor under första halvåret i år.

11.000 platser

Det innebär att de tre externa betalmetoderna svarade för nästan 5,3 miljoner kronor i p-avgifter, eller 6,5 procent av omsättningen.

Den nya p-dosan och mobilbetalning går att använda överallt i stan på de p-platser på gatumark som trafikkontoret ansvarar för, cirka 11.000 platser.

– Vi vill tillhandahålla en god publik service. Sedan är det upp till kunderna att välja system – mynt, kort, p-dosa eller mobil. Bara de betalar på något sätt, säger Gustaf Grapengiesser.

Fotnot:
Läs mer om hur du betalar p-avgift med mobilen på länkarna till EasyPark och Tele-p nedan.