25 öre var taxan för en halvtimmas parkering på Gustaf Adolfs torg när Göteborgs första p-automater kom på plats 1955. Men göteborgarnas betalningsvilja var inte hög så till en början gick det trögt för Gatukontoret att få in avgifterna. Detta kan man läsa om i en nyutkommen bok om Göteborgs nu drygt 50-åriga parkeringshistoria.

– Jag har hittat en hel del roligt när jag läst gamla pressklipp och arga insändare. Göteborgarna var ovana vid att inte få parkera som de ville för det hade de ju tidigare fått göra, berättar Peggy Sundvall.

6220.jpgOmsättningen på trafiken skulle öka

Hon är mångårig medarbetare på Gatubolaget och författare till ”Parkering i Göteborg genom ett halvt sekel”.

Idén till boken fick Peggy Sundvall när hon skulle skriva en kortare text om parkeringsvakterna i Göteborg. Hon fann då stora mängder gamla foton, kommunala handlingar och annat material i Gatubolagets egna arkiv.

– Utifrån det materialet tyckte jag det skulle vara roligt att försöka sammanställa parkeringens historia i Göteborg och jag kollade först om någon annan redan skrivit en sån bok, men jag hittade ingen.

Biltrafiken i centrala Göteborg hade vid mitten av 50-talet ”nått en sådan intensitet att gränsen snart är nådd för framkomligheten – och för tålamodet.” skrev tidningen Ny tid 1957.

Genom att börja ta betalt för parkering skulle omsättningen på trafiken öka, det var tanken. Totalt 150 automater sattes upp under Göteborgs första år med reglerad parkering.

Hade polisbricka

Polisen fick ett drygt arbete med att övervaka att reglerna efterföljdes så efter livliga diskussioner i stadsfullmäktige anställdes stadens första p-vakter i början av 1959.

4594.jpg
När Nya kåren klev ut på stan samma sommar välkomnades de enligt Göteborgs Posten av polisintendent Uno Hernroth med orden ”Förr hade vi inom polisyrket att göra med rejäla syndare. Ni får att göra med smånsyndare eller inga syndare alls, det vill säga nästan alla i Göteborgs stad”.

P-vakterna i Nya kåren var anställda av Gatukontoret men hade ett polisbefäl som förman.

”På den tiden hade vi polisbricka, vilket innebar ett ordningsvaktsförordnande för större befogenheter” mindes Tage Matsson i gatukontorets personaltidning GK-nytt 1988.

Genom åren har både biltrafiken och tekniken utvecklats. Men hur har parkeringsbevakningen förändrats sedan 1960-talet?

2ACC.jpg
Nio av tio ska parkera rätt

– Mycket känner man igen, vi pratar samma saker idag, det är mycket trafik och var ska vi parkera? Men den största skillnaden är ju att det är väldigt många fler bilar i Göteborg idag naturligtvis, konstaterar Peggy Sundvall

– Staden ska bygga och förebygga för att det ska vara lätt att parkera och göra rätt för sig. Regleringen av stadens p-platsen behövs så att de som behöver parkera kan göra det. Att p-vakterna jagar felparkerare på gator och torg är en myt, säger Peggy Sundvall.

Trafiknämndens mål är att nio av tio bilister ska parkera rätt. Av tio som parkerat fel ska en lappas eller åtgärdas på annat sätt.

28E.jpg

Göteborgs första p-vakter, den så kallade ”Nya kåren” klev ut på stan i juli 1959. De tio var Arvid Andersson, Yngve Bock, Nils Olov Johansson, Sven Magnusson, Evert Malm, Tage Mattsson, Bertil Nilsson, Erland Nilsson, Gustaf Svensson och Åkte Tollén. Foto: Stadsarkivet.

Fotnot:
Boken finns att köpa i butiken hos Göteborgs Stadsmuseum och kostar 249 kronor.