Webbenkät till göteborgarna. Välja bästa färdsättet och lätt hitta parkering. Det är några av de saker som framtidens digitala parkeringstjänster ska kunna hjälpa till med. För att ta reda på vad mer man bör satsa på genomför stadens parkeringsbolag nu en enkät om göteborgarnas resvanor.

I dag erbjuder Parkeringsbolaget två digitala parkeringstjänster i form av appar till sina kunder. Dels en telefonparkeringsapp, som man kan använda för att betala. Dels en app som visar var det finns lediga platser, men som ännu inte omfattar alla kommunala parkeringar.

Nu pågår arbetet med att ta fram olika koncept för framtidens digitala parkering.

− Det kan till exempel vara tjänster som inte bara underlättar att hitta en parkeringsplats, utan också hjälper kunden att välja vilket färdsätt som är bäst utifrån var man befinner sig och vart man ska resa, säger Daniel Sandström på Göteborgs Stads Parkeringsbolag.

Ska främja nya resvanor
Han säger att bolagets uppdrag inte bara är att erbjuda bilparkeringar. Det handlar också om att främja nya resvanor och bidra till utvecklingen av en långsiktigt hållbar stad.

− Att färdas med egen bil är förstås bara ett sätt att resa i staden. Det finns mycket annat att välja på, sådant som kollektivtrafik, cykel och bilpooler, påpekar Daniel Sandström.
I arbetet med att utveckla framtida parkeringslösningar har Parkeringsbolaget tagit hjälp av två studenter från Chalmers entreprenörsskola, Elisabeth Bergman och Carl Billton. Steg ett i deras arbete är att identifiera de behov och resvanor som Göteborgs resenärer har i dag.

Därför har de tagit fram en enkät som alla göteborgare är välkomna att fylla i.
– Man fyller i den på nätet och vi behöver få in minst 1000 svar för att det ska bli en statistiskt relevant undersökning, säger Daniel Sandström.

Söktrafiken kan minskas
En viktig poäng med att utveckla digitala parkeringstjänster är att minska den så kallade söktrafiken. Mycket trafik i stan består av bilister som kör runt och letar parkeringsplats.

− Om man kan öka människors möjligheter att åka direkt till en ledig parkering, minskar trafiken avsevärt inne i Göteborg. Det är också det våra kunder främst efterfrågar. De vill veta om det finns en ledig parkering på den plats de ska åka till, säger Daniel Sandström.