Pendlar-Kalle kör i egen bil till jobbet varje dag. Johan och Lisa råkar ut för en mopedolycka i ”Kär och galen”. Trafikkontoret har låtit skolelever leva sig in i olika trafiksituationer i klassrummet med hjälp av metoden storyline. Nu har det sex år långa EU-projektet avslutats.

– Det har funkat jättebra att utgå från en historia som ligger nära barnens verklighet, säger Evelinn Fagerberg, 1-7-lärare på Kärrdalsskolan i Lundby.

Utgår från eleverna

Hennes elever i femte klass arbetade med en storyline som heter Pendlar-Kalle. Genom projektet blev barnen mer medvetna om hur bilar påverkar miljön och vad man kan göra åt det.

– Under arbetets gång kom de på att de inte behövde bli skjutsade till skolan eller till träningen varje gång, säger Evalinn Fagerberg.

En viktig del i pedagogiken är att utgå från eleverna.

5EBE_2.jpg– De fick fundera på: ”Hur tror jag att det är?” och sen kolla hur det är genom Internet och annat material, säger hon.

Skapar berättelse

Under redovisningen av projektet fick föräldrar och syskon bland annat lyssna på egenhändigt tillverkade radioprogram och se deras reklamfilmer.

Göteborg har varit Sveriges representant i EU-projektet Target som syftar till att förändra res- och transportbeteendet för en bättre miljö. Övriga länder som deltagit är England, Holland, Belgien, Tyskland och Danmark.

Trafikkontoret har medverkat inom området Mobility Education med en storylinemetod. Utifrån en ramhistoria har elever och lärare i stadsdelen Lundby tillsammans skapat en berättelse i klassrummet. Tre olika storylines har använts i projektet, från förskoleklasser till årskurs nio.

”Storyline engagerar”

”Min väg” för de lägsta åldrarna handlar om hur det ser ut i närmiljön. Elever i 4-6 har fått möta Pendlar-Kalle och högstadieeleverna får leva sig in hur Johan och Lisa känner sig när de råkar ut för en mopedolycka.

– Storyline är en metod som verkligen engagerar eleverna. Den passar ypperligt att jobba ämnesövergripande med och den möter eleverna på deras egen förförståelsenivå, säger projektledare Camilla Henriksson.

Trafikkontoret har även plockat in metoden i sitt pedagogiska trafikprogram ”Trafik för livet”.

– Vi har, parallellt med projektet, haft kurser i metoden för 300 lärare, säger Camilla Henriksson.

5466.jpg

1EB6_2.jpg

63C6.jpg