Satsningen fortsätter. Om tjugo år beräknas Göteborg ha 150 000 fler invånare och vara mittpunkten i en arbetsmarknadsregion med 1,7 miljoner invånare. Men för att klara att så många fler reser till, från och inom Göteborg räcker det inte att alla börjar åka kollektivt. Istället kommer cykling ofta vara det snabbaste sättet att ta sig fram i den täta storstaden.

För att fler ska kunna cykla satsar Göteborgs Stad bland annat på att bygga flera pendlingscykelbanor i Göteborg. Först ut är tre områden. Sträckorna från Sankt Sigfrids plan till Munkebäcks Allé och från Redbergsplatsen till Rosendalsgatan är redan klara.

Nu startar bygget av ett nytt pendlingscykelstråk längs Björlandavägen, från Sankt Olofsgatan till Hisingsleden och förbättringar på resten av sträckan fram till Swedenborgsplatsen. Dessutom rustar trafikkontoret upp gång- och cykelbanan längs Alingsåsleden mellan Svingeln och Sävedalen.

– Vi vill knyta ihop olika stadsdelar och stora målpunkter och göra det möjligt att cykla snabbt, säkert och enkelt på bredare cykelbanor med god framkomlighet och säkrare korsningar, säger Malin Månsson, cykelstrateg på trafikkontoret.

Enklare och tydligare
Det innebär också att cykelstråken byggs för att klara ökade flöden och nya typer av cyklar, som elcyklar och lådcyklar.

– Vi bygger cykelöverfarter och gör korsningarna enklare och tydligare över vem som har väjningsplikt, både för cyklister och för andra trafikanter. Där det finns tillräckligt med plats blir cykelstråket 3,6 meter brett i de centrala delarna av Göteborg, det vill säga 1,8 meter i varje riktning. Då går det också att möta en cyklist samtidigt som man gör en omkörning, berättar Malin Månsson.

Ett steg på vägen för att nå målet med ökad andel cykling är att förstå mer om hur cyklisterna upplever olika sträckor och områden och hur samspelet fungerar med andra trafikanter, både fotgängare och bilister.

– Just nu tittar vi på om pendlingscykelstråken fungerar som vi har tänkt och om de har de kvaliteter som vi vill erbjuda. Utifrån de lärdomarna kan vi få reda på vad vi behöver utveckla och förbättra, säger Malin Månsson.

Ökande elcykling påverkar trafikmiljön
På cykelstråken provar trafikkontoret också att erbjuda ”service längs vägen”. Först ut är korsningen vid Delsjövägen och Virginsgatan, där en servicestation har satts upp. Här går det att hänga upp cykeln, tvätta den under sommarhalvåret, pumpa däcken, borsta rent kedjan och meka lite.

En annan aktuell cykelfråga är hur elcyklingen påverkar hur vi reser och vad en elcyklist behöver. För att få veta mer om hur Göteborgs Stad ska planera för ökad elcykling har trafikkontoret skickat ut en enkät till de göteborgare som fått statlig premie när de köpt en elcykel.

– Vi hoppas få svar på hur elcyklarna används, vilka behov som finns och vilken typ av resor som görs med dem, säger Malin Månsson.

Hon berättar att trafikkontoret har räknat elcyklar på tio platser i Göteborg under rusningstrafik för att få bättre koll på hur stor andel av cyklisterna som trampar fram på en eldriven cykel.

Mycket kvar att göra
Trafikkontoret utreder nu också samspelet mellan cyklister och fotgängare. Utredarna har gjort observationer i trafikmiljöer, intervjuat cyklister och fotgängare på plats och också gjort djupintervjuer.  Detta för att ta fram nya och tydliga principer för de platser där fotgängarnas och cyklisternas vägar möts.

– Vi vill få det mer enhetligt. Det finns studier som visar att till exempel partier med gatsten på en cykelbana riskerar att ta bort uppmärksamheten från allt annat runt omkring. Istället för att öka säkerheten blir trafikmiljön mindre säker, säger Malin Månsson och berättar att det finns mycket kvar att göra innan Göteborg blir en bra cykelstad.

Inte minst är ambitionen att stadens cykelvägar på ungefär 90 mil ska vara väl underhållna och upplysta så att man kan cykla året runt. Det behövs också fler cykelparkeringar, bland annat på Åkareplatsen och vid Centralstationen. Och om man frågar göteborgarna själva så tycker de att det är krångligt att cykla i Göteborg.

– Det behövs tydligare vägledning exempelvis genom målning och skyltning, särskilt i övergångar mellan separat cykelbana och blandtrafik, så att man förstår hur man ska cykla. Framförallt behöver vi göra förbättringar i centrala staden, säger Malin Månsson.

30 minuter till jobbet
I dag görs bara 14 procent av resorna till och från jobbet med cykel.

– Cyklingen har ökat men vi har inte nått de nivåer vi borde nå. Först när vi får en rejäl förbättring av cykelvägnätet kan vi förvänta oss en större ökning av andelen cyklister. Enligt en undersökning som Västra Götalandsregionen gjort kan 45 procent av göteborgarna cykla till jobbet på 30 minuter. Med en elcykel ökar den andelen till 57 procent, så potentialen finns för att fler ska välja cykeln till och från jobbet, säger Malin Månsson.

Med hjälp av statliga pengar från den så kallade Sverigeförhandlingen planerar trafikkontoret nu för ytterligare fyra pendlingscykelstråk som kan börja byggas tidigast nästa år, 2021. Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, håller också på att ta fram en regional cykelplan, där sträckan mellan Alingsås och Göteborg är först ut som ett pilotprojekt.

– Den sträckan har en stor potential för att man ska kunna cykla mellan tätorter, så där vill vi titta närmare på vilka åtgärder som krävs för att skapa ett regionalt cykelstråk, berättar Malin Månsson.