Elbil levererar till butiker. I höst inleds pilotprojektet Stadsleveransen med målet att minska antalet transporter under dagtid i Göteborgs innerstad. En del av innerstadens butiker kommer istället att få sitt gods levererat till en central godsmottagning. Därifrån kör sedan en elbil ut leveranserna.

Det finns flera skäl till stadens önskan att begränsa antalet tunga godstransporter på innerstadens gågator. Trängsel- och miljöfrågan är de viktigaste. Men stora fordon som blockerar framkomlighet och entréer uppskattas inte heller. Vare sig av handlare eller kunder.

Vill bibehålla mångfald av butiker
– Om vi vill få bort den tunga distributionen på dagtid, när det är som flest fotgängare på gatorna, måste vi erbjuda ett bra alternativ. Det är ju viktigt att innerstaden kan bibehålla en mångfald av både stora och små butiker, säger Anna Rendahl som är en av två projektledare för Stadsleveransen.

Utöver initiativtagaren trafikkontoret är flera aktörer, genom samverkansbolaget Innerstaden Göteborg, redan delaktiga i planeringen inför starten sent i höst. Pilotprojektet koncentrerar sig på att begränsa de tunga transporterna som sker efter klockan tio på förmiddagen – i första hand på gågatorna: Kungsgatan, Korsgatan samt gångfartsområdet på Vallgatan.

I projektets inledning kommer antalet berörda butiker att begränsas till 10-15, men förhoppningen är att fler så småningom ska följa efter.

”Alla är väldigt positiva”
– Till en början använder vi en uppsamlingscentral på Drottninggatan dit leveranserna dirigeras. Därifrån ska sedan en elbil med släp köra ut butikernas gods. Vi tror att det kan komma att handla om ungefär två turer under dagens lopp, säger Anna Rendahl.

När pilotfasen och utvecklingsfasen ska summeras hösten 2013 är det troligt att Stadsleveransen ser sig om efter en större, och bättre lämpad, lokal för godsmottagningen.

– Alla är väldigt positiva. Men vi behöver komma igång för att se vad det handlar om för volymer, vilka effekterna blir för butikerna och hur tjänsterna behöver utvecklas och anpassas, säger Anna Rendahl.

Medan Stadsleveransen ännu är ett pilotprojekt kommer servicen att vara kostnadsfri för handlarna, men på sikt måste de räkna med att bidra till tjänstens finansiering. Det kan så småningom också komma att kopplas tilläggstjänster till servicen.