Förstudierna för en tågtunnel under Göteborg, den så kallade Västlänken är klar. Den visar på att tunneln är en samhällsekonomiskt lönsam investering. Studien ska nu ut på remiss.

Förstudien presenterades på måndagen. Den innehåller fem olika alternativa sträckningar som utretts av Banverket i samverkan med Göteborgs Stad, Göteborgsregionen, Västtrafik och Västra Götalandsregionen.

Mellan sju och 20 miljarder kronor beräknas en tunnel kosta. En granskning av projektet visar att Västlänken är lönsam jämfört med redan beslutade och finansierade järnvägsprojekt i landet.

Angeläget för landet

Agneta Kores, chef för Banverket Västra banregionen och ordförande i ledningsgruppen för Västlänken anser att projektet är mycket angeläget för regionen och hela landet.

Hon anser att kapaciteten behöver byggas ut för att klara den ökande efterfrågan på regional- och nationell persontrafik samt för godstrafik. Hon menar att det behövs kraftfulla förändringar av Göteborgs järnvägssystem.

En utbyggs järnväg har också betydelse för utvecklingen i regionen och för att nå upp till miljömålen.

Byggstart tidigast om fem år

Förstudien går nu ut på remiss. I mars nästa år ska svaren ha kommit in. Mellan fem och sju år beräknas det ta innan ett bygge kan startas.

De olika alternativen till järnvägsdragningen finns att studera i utställningen Infra på stadsbyggnadskontoret på Köpmansgatan 20.

D96_2.jpg

De fem alternativen Bild: Banverket