Cykla gratis en halvtimme om dagen första månaden. De tusen första cyklarna i den nya versionen av Styr & Ställ kommer den 10 juni i Göteborg och Mölndal. Alla som registrerar sig får cykla gratis en halvtimme om dagen den första månaden.

Den nya versionen av systemet med lånecyklar skulle ha varit i gång i våras, men blev försenad på grund av covid-19-pandemin. På onsdag nästa vecka, 10 juni, går de tusen första cyklarna att använda i Göteborg och Mölndal.

– Vi vet att Styr & Ställ är efterlängtat så det är roligt att äntligen kunna lansera, säger Emma Edvardsson på trafikkontoret Göteborgs Stad.

Byggs ut under sommaren

De första drygt 40 stationerna med cyklar kommer huvudsakligen att finnas vid stora knutpunkter för kollektivtrafiken och andra större platser. Systemet byggs ut under sommaren tills alla stationer är på plats. Sammanlagt blir det cirka 1750 cyklar på 130 stationer. Nya stadsdelar som får cyklar är Majorna, Gamlestaden, Frihamnen-Ringön och stråket längs gamla Hjalmar Brantingsgatan. De centralare delarna av Mölndal får också cyklar.

Den nya versionen av Styr & Ställ-cyklar går att använda från 10 juni.