På söndag tas rullstolsramper i bruk på samtliga spårvagnar med låggolv i Göteborgstrafiken. Första veckan reser alla i rullstol gratis.

Från den 20 juni har i stort sett alla låggolvsspårvagnar rullstolsplats och elektrisk ramp. Alla bussar med låggolv som kör inom Göteborg har manuella ramper. De manuella ramperna fälls ut och in med hjälp av en medresenär, medan spårvagnarnas elektriska ramper fälls ut och in med hjälp av knappar.

Information på hemsidan

Spårvagnar av äldre modeller har inga ramper. Information om vilken typ av spårvagn som körs på olika linjer och om det finns rullstolsplats och ramp finns på Västtrafiks hemsida och hos kundservice.

Extrahjälp på plats första tiden

Mellan 21 och 24 juni finns personal som kan följa med första gången man provar att resa. Hjälpen måste bokas två timmar i förväg.
Mellan 20 och 26 juni bjuder Västtrafik alla resenärer i rullstol på resan. Man kan fylla i en utvärderingsblankett för att lämna synpunkter på resan och ramperna.