Den nya så kallade stombussen har premiär på måndag morgon. Då rullar de första bussarna som mer liknar en spårvagn än en buss med täta turer, få stopp och möjlighet att gå ombord vid alla tre dörrarna. Linjen ska vara en del av stommen i Göteborgs kollektivtrafik.

Spårvagnslinjerna utgör stommen i Göteborgs kollektivtrafik. Spårvagnar har många fördelar, men det är dyrt att bygga nya spår. Så parallellt med utbyggnaden av spårvagnsnätet förstärks nu stommen med en lång och snabb busslinje. Först ut är Stombuss 16 som går mellan Högsbohöjd via Chalmers, City och Norra Älvstranden till Eketrägatan.

Liknar spårvagn

En stombuss liknar mer en spårvagn än en buss. Resenärerna kan gå på och av genom alla dörrar. Fordonen har stora fönster och en öppen planlösning. Låggolv och breda dörrar underlättar för resenärer med funktionshinder, barnvagn eller rullstol. Tack vare få och effektiva hållplatsstopp förflyttar sig stombussen snabbt genom stan. Att bussen kör i kollektivkörfälten bidrar också till den höga framkomligheten.

Snabba resor till city

Det är inte i första hand den långa resan mellan Eketrägatan och Högsbohöjd som förväntas locka resenärer till Stombuss 16, utan i stället alla de attraktiva delresor som linjen erbjuder.

Från Nordstaden tar man sig med Stombuss 16 till Eriksberg på 13 minuter, till Sahlgrenska på 15 minuter och till Marklandsgatan på 21 minuter. Dessutom får Chalmers tekniska högskola direktförbindelse med Chalmers på Lindholmen.

Högsbo får direktresor till viktiga resmål som Sahlgrenska, Kapellplatsen och Vasaplatsen och regiontrafiken, som ankommer till Nils Ericson Terminalen, får mycket bättre förbindelser med Norra Älvstranden.

Var tionde minut

Stombuss 16 går i tiominuterstrafik vardagar från sju på morgonen till sju på kvällen. För att serva Norra Älvstranden kommer den dessutom att på morgonen i högtrafik gå så ofta som var femte minut på sträckan Nordstaden–Eketrägatan.

På eftermiddagen i högtrafik går Stombuss 16 var femte minut på den omvända sträckan. Vardagar efter klockan 19 går bussen i kvartsintervall ända fram till klockan 22 och mellan klockan 22 och 24 i 30-minutersintervall.

Förändringar i busslinjenätet

Med en ny, stor busslinje i Göteborgs kollektivtrafiken är det ofrånkomligt med förändringar i det övriga linjenätet. Med början måndagen 27 januari förändras 16 av de befintliga busslinjerna i stadstrafiken. Och det tillkommer fyra nya busslinjer. Målet är att det ska bli bättre för resenären.

5F54.jpg

Linjesträckningen för Stombuss 16

Fakta:

Förändringar i busslinjenätet från den 27 januari 2003

Stombuss 16: ny linje
Högsbohöjd–Marklandsgatan–Sahlgrenska–Chalmers–Västra Hamngatan–Brunnsparken–Nordstaden– Lindholmen–Eriksberg–Eketrägatan.
• Vardagar kl 7–19 (cirka) 10-minuterstrafik.
• Vardagar City (från Nordstaden)–Eketrägatan 5-minuterstrafik mellan kl 7–9 (cirka).
• Vardagar Eketrägatan–City 5-minuterstrafik mellan kl 14–17.30 (cirka).

Linje 19: linjen upphör
Ersätts på Hisingen av Stombuss 16. Resande till Hjalmar Brantingsplatsen hänvisas till linje 31. Ersätts i övrigt av linje 50.

Linje 20: avkortad sträckning vissa turer
Eketrägatan–Frölunda Torg. I högtrafik går varannan buss Eketrägatan–Kungssten–Frölunda Torg och varannan buss Eketrägatan–Kungssten. De turer som slutar på Kungssten fortsätter till Marklandsgatan som linje 64.

Linje 31: delvis ändrad linjesträckning
Eketrägatan–Brunnsbo–Åketorp. Samtliga turer går via Eriksberg och Lindholmen. Går inte via Södra Deltavägen och Deltavägen (välj linje 142).

Linje 50: ny linje
Frölunda Torg–Beryllgatan–Brunnsparken–Kallebäck.

Linje 58: extraturer ersätts av linje 156
Skintebo/Brottkärr–Brunnsparken–Bergsjön. Extraturer i högtrafik på sträckan Atmosfärgatan–Centralstationen–Marklandsgatan upphör. Dessa ersätts av linje 156 på sträckan Rymdtorget–Centralstationen som ej går via Utby.

Linje 64: ändrad linjesträckning
Marklandsgatan–Högsbohöjd–Kungssten. Linjen går inte längre till Brunnsparken och Kallebäck. Ersättningsalternativ:
• Högsbohöjd–Brunnsparken – välj Stombuss 16.
• Kungssten–Brunnsparken via Götaleden – välj linje 91 (Ingen samtrafik vid Kungssten mellan linje 64 och 91).
• Brunnsparken och Kallebäck – välj linje 50.

Linje 65: ändrad linjesträckning
Kungssten–Högsbohöjd–Marklandsgatan. Linjen går till Kungssten och omvänt vardagar kl 9–15 (cirka).

Linje 86: ändrad linjesträckning
Brunnsparken–Gråberget (–Frölunda Torg). På Gråberget skyltar linje 86 om till linje 90 (vid lågtrafik till linje 96) och fortsätter till Frölunda Torg.

Linje 86: vissa turer tas bort
Frölunda Torg–Skintebo–Snipen. Ett tiotal turer måndag–fredag tas bort. Resenärer som saknar dessa turer hänvisas att måndag–fredag resa med linje 80 (Snipen– Pilegården) och linje 84 (Pilegården–Frölunda Torg).

Linje 90: ändrad linjesträckning
Frölunda Torg–Kungssten–Gråberget (–Brunnsparken). Linjen går till Gråberget. Går ej i lågtrafik. Alternativ i lågtrafik: linje 96. På Gråberget skyltar linje 90 om till linje 86 och fortsätter till Brunnsparken.

Linje 91: ändrad linjesträckning
Frölunda Torg–Påvelund–Kungssten–Brunnsparken via Götaleden.

Linje 96: ny linje, går bara i lågtrafik
Frölunda Torg–Åkerberget–Påvelunds centrum–Beryllgatan–Kungssten–Gråberget (–Brunnsparken). På Gråberget skyltar linje 96 om till linje 86 och fortsätter till Brunnsparken.

Linje 97: går inte i lågtrafik
Frölunda Torg–Påvelund–Fiskebäck. Alternativ i lågtrafik:
• linje 98 för dig som ska till Fiskebäck.
• linje 91 eller 96 för dig som ska till Påvelund.

Linje 98: ny linje, går bara i lågtrafik
Frölunda Torg–Rud–Beryllgatan–Björnåsgatan–Fiskebäcks småbåtshamn.

Linje 99: kortad linjesträckning vissa turer
Frölunda Torg–Kungssten–Eriksberg–Lindholmen–Hjalmar Brantingsplatsen (–Nils Ericson Terminalen). I högtrafik vänder varannan buss vid Hjalmar Brantingsplatsen. Ny turtäthet i högtrafik: 15-minuterstrafik.

Linje 130: ändrad linjesträckning
Eketrägatan–Lindholmen–Hjalmar Brantingsplatsen–Backa–Åketorp.
Linjen förlängd till Åketorp. Går inte via Eriksberg.

Linje 131: delvis ändrad linjesträckning
Tuve–Lindholmen. Går inte via Deltavägen och Södra Deltavägen (välj linje 142).

Linje 142: delvis ändrad linjesträckning
Skogome–Centralstationen. Går redan från 7 januari via Deltavägen och Södra Deltavägen. Trafikerar inte Tingstadsvass.

Linje 156: ny linje (snabblinje)
Rymdtorget–Stora Björn–direkt Bellevue–Centralen. På vardagar sex turer på morgonen Rymdtorget–Centralen. På eftermiddagen sex turer i omvänd riktning.

Linje 173: ny linje (snabblinje)
På vardagar nio turer på morgonen Gårdsten-Centralstationen och nio turer i omvänd riktning på eftermiddagen.

Linje 193: linjen upphör
Centralstationen–Eriksberg. Ersätts av Stombuss 16.

Linje 194: ändrad linjesträckning
Önnered–Brunnsparken–Lindholmen. Linjen går inte längre till Eriksberg.

Busslinjer till och från Frölunda Torg
Samtliga linjer får nya tidtabeller. Ingen särskild söndagstidtabell, dvs samma tidtabell lördag och söndag.