Nya avtalet gav nya utmaningar. Färdtjänsten i Göteborg har upplevt stora svårigheter sedan den började köras enligt nya villkor i somras. Förseningar och svårt med rekryteringen av förare är några problem förvaltningen brottats med. ”Jag tror att vi behöver det här halvåret för att nå upp till normal nivå”, säger Peter Norling, tillförordnad direktör för färdtjänsten.

Färdtjänstens nya trafikavtal var unikt när det kom. Förarna har kollektivavtalsliknande villkor och försäkringar. Det finns också önskemål om att förarna som anställs ska ha erfarenhet av service, vård eller omsorgssektorn. På så sätt ska de ha väldigt bra förutsättningar att ta hand om resenärerna var tanken.

5692_2.jpg
– Det är viktigt att säga att vi fortfarande tror mycket på det här avtalet, säger Peter Norling.

Förändringarna gick inte så smidigt som förvaltningen hoppats. Resenärerna har drabbats. Det har bland annat handlat om förseningar, inställda turer och förändringar för skolbarn som inte kommunicerats tillräckligt tydligt till skolor och föräldrar. En förklaring till problemen är att trafikföretagen har haft svårt att hitta rätt personal.

– Det var svårare än vad företagen trodde. De upptäckte också att med den höga kravbilden var det ännu svårare och de fick sänka målbilden något.

Långa handläggningstider
Förare har rekryterats från andra branscher inom service, vård och omsorg. Dessa behövde ta taxilegitimation och förvaltningen och trafikföretagen var inte förberedda på de långa handläggningstiderna hos Transportstyrelsen.

– Det kan vi tänka efteråt att vi borde känt till bättre, säger Peter Norling.

Det har också visat sig att det är svårt för förare som inte tidigare har kört yrkestrafik i Göteborg att klara av utmaningen som det innebär. Det gäller att förstå en kör-order, navigera med gps, veta när det är bäst att välja annan väg – samtidigt som föraren ska hantera resenären.

– Det tar några månader att få in körtempot i kroppen. Nu har många sådana förare börjat på samma gång. Företagen jobbar hårt med utbildningen. Men man kan inte komma ifrån att erfarenheten kan man bara få på ett sätt – genom att köra, säger Peter Norling.

Utökad personalstyrka på trafikledningen
Peter Norling tycker att förbättringar redan märks i verksamheten. Tidigare i höstas hände det att hela pass fick ställas in för att det saknades förare. Det sker inte längre.

– Det är fortfarande ingen acceptabel nivå, vi behöver ha det här halvåret på oss. Det kommer att bli succesivt bättre hela tiden. På trafikledningen har vi utökat med personal under hösten. Nästa halvår tror jag vi kommer titta tillbaka och säga att vi jobbat oss igenom detta.