Känn på material och provsitt maskiner. Allmänheten får en unik möjlighet att gå ner i Gullbergstunneln när det norra tunnelröret invigs lördag den 26 oktober. Barn och vuxna får känna på de material som använts under byggnadsarbetet, lära sig mer om projektet och se en film om hur tunneln vuxit fram.

Invigningsdagen är enda tillfället det är möjligt att besöka Gullbergstunneln innan det norra röret öppnar för trafik i mitten av december.

– Nedsänkningen av Gullbergstunneln är en förutsättning för hela det nya centrumområdet. Genom att vi nu kan bygga ovanpå tunneln får vi möjlighet att bygga både bostäder och kontor, där vi räknar med att skapa tusentals nya arbetsplatser. Att binda ihop innerstaden med vattnet och Gullbergskajsområdet på det här sättet är en av de allra viktigaste delarna av det nya stadsbyggnadsprojektet, säger Per-Anders Käll, senior projektledare på fastighetskontoret, som är en av fyra invigningstalare under lördagen.

Under invigningsdagen berättar Trafikverket om erfarenheterna från tunnelbygget och Göteborgs Stad visar vilka möjligheter det finns till stadsutveckling ovanpå tunneltaket och vilka visioner som finns för framtiden

Besökare kommer bland annat få känna på och lära sig mer om de material som tunneln är byggd av, provsitta maskiner, se en film om hur tunneln vuxit fram och lära sig mer om Göteborgs stadsutveckling, samt ställa frågor till representanter för Trafikverket och Göteborgs Stad

En förutsättning för den nya stadsdelen
Gullbergstunneln är en del av E45:an, på vilken det dagligen passerar cirka 50 000 fordon genom centrala Göteborg. Genom att tunneln nu sänks ner och delvis övertäcks skapas möjligheter för staden att bygga ovanpå tunneltaket. Det innebär i princip att en helt ny stadsdel kommer växa upp i området.

– Den nya bebyggelsen gör att staden kommer närmare vattnet och knyter ihop Älvstranden, centrum och älven på ett helt nytt sätt.

Nedsänkningen och överdäckningen leder också till förbättrad trafiksäkerhet och minskat buller.

På plats under invigningen finns också information om den nya Hisingsbron, som den anslutande Gullbergstunneln är en förutsättning för.