Första steget i förberedelserna. Vilken teknik fungerar bäst? Och hur påverkas byggnaderna runt om? Bygget av en ny Hisingsbro kräver mängder av pålar. I april och maj sker en provomgång där två pålar borras hundra meter ner i marken bredvid Göta älvbron. Samtidigt görs mätningar av hur området runt omkring påverkas.

I området där den nya Hisingsbron ska byggas består marken av ett lerlager, som är upp till hundra meter tjockt. För att nå ner till berggrunden och skapa en stabil bas för bron kommer flera hundra pålar att behöva pressas ner i marken och älvbotten.

Att påla så djupt är relativt ovanligt. Dessutom kommer arbetet ske alldeles intill flera stora fastigheter och nära Göta älvbron.

Cykel- och gångbanor leds om
– Göta älvbron är väldigt känslig för rörelser. Så vi måste vara försiktiga så att det inte blir skador på den, säger Thomas Darholm, uppdragsledare på konsultföretaget Cowi.

Från mitten av april kommer ett område i Gullbergsvass, just norr om Göta älvbron, att stängas av och förvandlas till en tillfällig byggarbetsplats. Cykel- och gångbanor kommer då att ledas om under de sex veckor som arbetet pågår.

Den vanligaste pålningsmetoden är att slå ner pålarna. Det gör att jordmassor trängs undan, vilket ger risk för att marken runt om pressas upp. Vid provpålningen ska man istället borra ner pålarna, för att kunna få upp och transportera bort materialet från hålet. För ett hundra meter djupt hål kan det handla om så mycket som 10-20 ton.

Tillstånd för bron inte klart
I december 2013 utsågs vinnaren i en arkitekttävling om en ny Hisingsbro. Valet föll på Arpeggio, en låg bro med seglingsfri höjd på 12 meter och en sektion i mitten som kan lyftas upp för att släppa förbi båtar.

Dagens bro över Göta älv har en seglingsfri höjd på 19,5 meter. Planerna på en lägre bro har mött protester, bland annat hos de rederier som trafikerar Göta älv. Just nu pågår en process i Mark- och miljööverdomstolen.

Utslaget av rättsprocessen kommer få betydelse även för andra stora byggprojekt som planeras längs älven framöver, bland annat i Frihamnen och Gullbergsvass.

– Då är det oerhört viktigt för oss att veta vad som gäller oss, säger Eva Rhodin, kommunikationsansvarig på trafikkontoret.

Domslutet väntas komma under året. Göteborgs Stad har tillstånd att fortsätta förberedelserna för en ny bro under tiden. Och pålar i marken kommer behövas, oavsett hur bron slutligen kommer att se ut.

1E38_2.jpg