Om fem år ska Hisingsbron stå klar. På torsdagskvällen nådde provpålningen vid Gullbergsvass berget på 114 meters djup. Ett viktigt steg på väg mot den nya Hisingsbro som väntas stå klar om fem år.

Den gamla och slitna Göta älvbron har under mer än 75 år tjänstgjort som en viktig länk mellan Hisingen och fastlandet. Men i takt med att staden växer ställs nya krav, och 2020 kommer den nya Hisingsbro stå klar som beräknas ha en livslängd på över ett hundra år.

Vid halvsextiden på torsdagskvällen nådde provpålningarna i Gullbergsvass äntligen kontakt med berget på 114 meters djup.

– Sedan gick vi långsamt och försiktigt ned en meter i berget där vi stannade vid 22-tiden, berättar projektledare Bo Björklund på trafikkontoret.

Djupet kräver ovanligt stora pålar
Att genomföra stora byggprojekt i den göteborgska leran ställer speciella krav. Att behöva gå ända ner till 114 meter för att nå berg betyder också att pålarna måste ha ovanligt stor dimension. Flera hundra pålar ska nu från 2016 pressas ner i marken och älvbotten.

– Många kommer att vara helt i stål, andra utgörs av stålrör som vi fyller med betong för att nå maximal stabilitet, säger Bo Björklund.

Under borrningsarbetet har också genomförts mätningar för att studera hur mycket omgivningen påverkas av buller.

I det intilliggande NCC-kontoret uppger man att man inte upplevt några allvarliga störningar. Och de uppmätta bullervärdena bekräftar upplevelsen. På barken Viking och Ibis hotell, en bit ifrån pålningsarbetet, säger man sig överhuvudtaget inte ha störts.

Senarelagd framkomlighet
Däremot har pålningsarbetet påverkat framkomligheten i området. Tidigare var det sagt att avstängningen för gångtrafikanter och cyklister skulle tas bort den 5 juni. Nu vet man att det krävs ytterligare ett par veckor innan trafiken kan släppas på.
När byggtiden går in i skarpt läge augusti 2016 kommer tillfälliga gång- och cykelpassager göra det möjligt att ändå röra sig i området.

Upphandlingsprocessen inför brobygget är redan inledd samtidigt som det pågår en rättsprocess i mark- och miljööverdomstolen kring brons höjd.

Utslaget av rättsprocessen kommer att få betydelse även för andra stora byggprojekt som planeras längs älven.