De flesta personbilar som används inom räddningstjänsten i Storgöteborg drivs numera med gas. Bilarna ingår i en pool. Det innebär att de utnyttjas bättre än tidigare, då varje avdelning hade sina egna tjänstebilar.

För fyra månader sedan sålde räddningstjänsten flertalet av sina tjänstebilar – 28 fordon av varierande ålder och skick som hörde hemma hos de olika administrativa och tekniska avdelningarna.

In kom i stället 18 helt nya bi-fuelbilar, det vill säga fordon som kan köras både på bensin och på gas.

”Ingen har blivit utan bil”

Dessa mer miljöanpassade bilar leasas på fem år från Gatubolaget, som även sköter service och underhåll. Bilarna i poolen utnyttjas regelbundet av omkring 150 anställda.

Den som behöver använda bil i tjänsten gör sin bokning på internet. Det kan ske omedelbart före avfärd. En elektronisk körjournal håller reda på hur och av vem bilen körs och tankas.

– Trots att bilarna är färre än förut har det ännu inte inträffat att någon som behövt en bil blivit utan, berättar Thomas Tell, sektionschef på räddningstjänstens utvecklingsavdelning. Även tidigare hade räddningstjänsten några bi-fuelbilar i sitt stall.

Men i praktiken visade det sig att de kördes mest på bensin.

Sparar 30 procent

– Därför har de nya bilarna anpassats så att det inte går att köra på bensin så länge det finns gas i tanken, säger Thomas Tell.

– Dessutom finns en regel som säger att ingen får lämna tillbaka en bil med mindre än halvfull gastank.

Driftskostnaden för gasbilarna beräknas bli cirka 30 procent lägre än tidigare. En ytterligare fördel är att de kan parkeras gratis inom Göteborgs kommun. I bilpoolen ingår även ett par minibussar, som drivs med diesel.