Två körfält stängs kommande helg. Räkna med att det blir köer på E6 vid Olskroken den 2-4 december. Då stängs körfält av på grund av bygget av den nya järnvägsbron. Trafiken norrut påverkas mest.

Den nya järnvägsbron över E6 ansluter Västlänken till spåren i Olskroken. Ibland kräver arbetet större arbetsyta och då måste körfält stängas mellan Olskroksmotet och Gullbergsmotet på E6.

15-20 minuter längre restid

Från klockan 21 på fredag 2 december till klockan 05.00 på måndag 5 december är bara ett körfält öppet norrut och två körfält söderut. Trafikverket räknar med att trafiken kommer att påverkas kraftigt.

– Vi har gjort en analys utifrån liknande händelser och den visar att restiden kan förlängas med cirka 15-20 minuter under dagtid. Värst väntas det bli mellan klockan 13.00 och 16.00, säger Johan Hallberg, trafikkoordinator på Trafikverket.

Välj annan väg

 Det är trafiken som kommer söderifrån, från E6 och väg 40, som påverkas mest. Bilisterna rekommenderas att välja Söder-/Västerleden i stället för E6. Framför allt gäller det dagtid. Det är bra att kolla i Trafiken.nu-appen för att se var köerna är.  Det är också bra att känna till att renoveringen av Tingstadstunneln pågår och det gör att det är begränsad framkomlighet i och kring tunneln.