Bara skatt på genomfartstrafik. Ska enbart boende och företag i Backa slippa trängselskatt i området? Eller ska undantaget gälla för alla och bara genomfartstrafiken betala skatt? Den frågan har regeringen bollat tillbaka till Göteborgs Stad. Efter sommaren ska svaret vara klart.

Att det så kallade Backaundantaget behövs tycks alla vara överens om. Redan i mars 2013, tre månader efter införandet av skatten, hade kommunstyrelsen insett att Backabornas kritik var så omfattande och högljudd att saken måste utredas.

Fram togs då 17 alternativa sätt att gå vidare med frågan. Till slut kunde lokala politiker, tjänstemän och Backabor enas om ett förslag som för ett år sedan skickades till regeringen.

− Vi valde att förorda alternativ H, ett förslag som mer än 50 procent av Backaborna tyckte var bra, säger Per Bergström Jonsson, utredningsledare på trafikkontoret.

Fem betalstationer i undantaget
Alternativ H innebär att fordon som ägs av boende och företag i Brunnsbo, Backa, Skälltorp och Skogome slipper betala trängselskatt när de passerar betalstationerna vid Södra Tagenevägen, Skälltorpsvägen, Backadalen, Tingstadsmotet avfart E6 och Tingstadsvägen.

− I övriga betalstationer i Göteborg får Backaborna betala som alla andra. Undantaget gäller bara de här fem betalstationerna, poängterar Per Bergström Jansson.

Vill genomföra annat förslag
Men förslaget har nu stött på patrull från Skatteverket och Transportstyrelsen.

− De anser att det strider mot den rättsbärande principen att alla ska behandlas lika inför skattelagstiftningen, oberoende av var man bor eller vem man är, säger Per Bergström Jansson.

I fredags kom en promemoria från Finansdepartementet om att bara beskatta genomfartstrafik.

− Bandet backas lite och de ställer en öppen fråga om det som har kallats alternativ G inte går att genomföra i stället för alternativ H, säger Per Bergström Jansson.

”Mer lika för alla”
Han säger att det förslaget tidigare föll ifrån främst för att det ansågs vara svårt att sätta sig in i och förstå. Dessutom kräver förslaget att fem nya betalstationer med uppgift att vara kontrollpunkter måste byggas som komplement till de befintliga stationerna.

− Bilar som enbart passerar de gamla betalstationerna måste inte betala, inte heller de som bara passerar de nya kontrollpunkterna, säger Per Bergström Jansson och fortsätter:

− Men om du passerar bägge sorterna inom en halvtimma måste du enligt förslaget betala trängselskatt. På så sätt beskattas bara genomfartstrafiken och det blir mer lika för alla.

Öppet hus på Selma Center
Under onsdagseftermiddagen är alla Backabor välkomna att ta del av information om det alternativa förslaget på Selma Center, Selma Lagerlöfs torg. Öppet hus pågår fram till 19.00.

Om önskemål finns kan fler informations- och dialogtillfällen arrangeras innan staden i början av hösten måste lämna sitt svar till Finansdepartementet.