"En del av allas vardag". Hur du skulle vilja att Göteborgsområdets kollektivtrafik ser ut i framtiden? Västra Götalandsregionen vill gärna ta del av dina tankar när de nu drar upp strategin inför 2035.

Kollektivtrafiken i Göteborg, Mölndal och Partille står inför stora utmaningar. Inte minst eftersom allt fler vill bo i den här delen av landet. Under de närmaste 20 åren väntas de tre kommunerna få ytterligare 180 000 invånare.

Senast 15 september
En målbild för 2035 håller på att växa fram. I det arbetet är Västra Götalandsregionen och de aktuella kommunerna – Göteborg, Mölndal och Partille – angelägna om att tidigt fånga upp allmänhetens tankar och idéer.

– Erfarenheterna har lärt oss hur viktigt det är att tidigt bjuda in till en dialog, säger Tomas Zeljko på VG-regionens kollektivtrafiksekreteriat.

Det var mot den bakgrunden man i slutet av juni gick ut med inbjudan till intresseorganisationer och allmänhet att komma in med idéer och uppslag senast måndagen den 15 september.

– Det är viktigt att de tankar vi får in har en övergripande karaktär. Det ska till exempel inte bara gälla en önskan om ny dragning för en spårvägslinje, säger Martin Elofsson som är projektledare.

Förslag presenteras i Älvrummet
Fler än tio personer, föreningar och organisationer har redan aviserat att man vill komma in med förslag, och det finns alltså fortfarande gott om tid att medverka. All nödvändig information om hur det går till finns på sajten www.vgregion.se/hearing

Under oktober månad kommer projektledningen sedan att bjuda in till ett arrangemang i Älvrummet där flera av de inkomna förslagen presenteras.

– Att det finns många tankar ser man snart om man surfar runt lite på olika forum. Kollektivtrafiken är ju en del av alla medborgares vardag, säger Martin Elofsson.