”Hiskeliga siffror!”. Cyklandet i Göteborg ökade med 22 procent under 2013. En positiv men mycket överraskande siffra. Året innan ökade cyklingen med bara två procent. ”Ja, det är hiskeliga siffror!”, säger Karin Björklind, analytiker på trafikkontoret.

– En så stor ökning har vi aldrig sett tidigare, så vi har räknat fram och tillbaka för att kolla, men det stämmer. Och det är ju glädjande, fortsätter Karin Björklind.

Att hösten 2013 var ovanligt varm är säkert en viktig förklaring, liksom att lånecyklarna Styr & Ställ har byggts ut och blir allt mer kända bland göteborgare och turister. Men det räcker knappast som förklaring.

Nåt har hänt
– Helt klart har nånting hänt, säger Karin Björklind.

– Första kvartalet såg vi ingen större ökning, utan det har skett successivt under året. Framför allt efter sommaren har det ökat mycket jämfört med förra året.

Siffrorna kommer från trafikkontorets fasta stationer som mäter cyklandet i staden. Vid åtta av de 18 stationerna finns data för hela 2012 och 2013 och samtliga åtta visar en ökning av antalet passerande cyklister.

Mest på Redbergsvägen
Mest har cyklandet ökat på Redbergsvägen, 33 procent och på Älvsborgsbron med 28 procent.

– I antal cyklister har Redbergsvägen ökat från 1.500 till 2.000 per dygn, utslaget på ett år. Och på Göta älvbron har det ökat från 2.100 till 2.500 säger Karin Björklind.

– Det låter kanske inte så mycket i absoluta tal, men är alltså en ökning som vi aldrig sett tidigare.

– Det är svårt att göra statistik på cyklandet eftersom den varierar stort vecka för vecka, jämfört med biltrafiken som är mer stabil. Därför vill vi ha mätdata för hela året. säger Karin Björklind.

Ny utrustning
För åren 2010 och 2011 redovisades inga helårssiffror från mätstationerna.

– Då tappade vi hela månader på grund av att utrustningen inte kunde mäta när det var snö och is. Men nu har vi fått bättre mätutrustning, säger Karin Björklind.

Sett till det totala resandet i Göteborg – bil, kollektivtrafik och cykel – utgör cykelresorna en liten del, runt sex-sju procent.